Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Besluit hondenuitlaatplaatsen Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit hondenuitlaatplaatsen Goeree-Overflakkee
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenuitlaatplaatsen Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Goeree-Overflakkee

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2013Nieuwe regeling

26-02-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 05-03-2013

Z-13-02604/307

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit hondenuitlaatplaatsen Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • -

  overwegende, dat het in het kader van handhaving wenselijk en noodzakelijk is om nadere regels te stellen door aanwijzing van hondenuitlaatplaatsen;

 • -

  dat uit een oogpunt van openbare orde en milieu geen bezwaren bestaan het grondgebied buiten de bebouwde kom aan te wijzen als plaats waar de eigenaar of houder van een hond niet wordt verplicht de uitwerpselen van een hond direct te verwijderen;

 • -

  dat het ter beperking van de overlast voor het gebied binnen de bebouwde kom wenselijk is om bepaalde openbare plaatsen aan te wijzen als plaats waar het verbod zoals bedoeld in artikel 2:58 lid 1 niet geldt;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee;

 

besluiten

 

vast te stellen het Besluit hondenuitlaatplaatsen Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Gebied buiten de bebouwde kom

 • 1.

  Voor het grondgebied van de gemeente Goeree-Overflakkee wordt het gebied buiten de bebouwde kom aangewezen als openbare plaats waar het gebod zoals bedoeld in artikel 2:58 lid 1 niet geldt;

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde is niet van toepassing op buiten de bebouwde kom gelegen kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides, alwaar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen.

Artikel 2 Hondenuitlaatplaatsen

De volgende openbare plaatsen worden aangewezen als hondenuitlaatplaats waar het gebod zoals bedoeld in artikel 2:58 lid 1 niet geldt:

 • A.

  Dorpskern Middelharnis:

  • 1.

   berm vanaf de Rottenburgseweg tot aan Prins Bernhardlaan;

  • 2.

   berm Oudelandsedijk vanaf rotonde tot aan kombord (beide zijden);

  • 3.

   berm Oostdijk vanaf Oudelandsedijk tot aan nr. 107 tevens fietspad vanaf Oudelandsedijk tot aan Prinses Marijkestraat;

  • 4.

   berm Joost van den Vondellaan vanaf Galgeweg tot Anne Franklaan;

  • 5.

   uitlaatstrook Prins Bernhardlaan t.o.v. nr. 38-42;

  • 6.

   uitlaatstrook Hoflaan / Louis Bouwmeesterplein (monument afgeschermd door haag);

  • 7.

   uitlaatstrook Kon. Julianaweg vanaf bushalte t.h.v. nr. 37 tot aan kruising Doetinchemsestraat

 • B.

  Dorpskern Sommelsdijk:

  • 1.

   uitlaatstrook Kon. Julianaweg / Prinsesselaan vanaf rotonde Langeweg tot aan Dorpsweg (beiden zijden);

  • 2.

   uitlaatstrook Joost v/d Vondellaan (vanaf flats Landshaven) tot aan Prutweg (beiden zijden);

  • 3.

   berm Groene Zoom vanaf Azaleastraat tot aan Molenlaan;

  • 4.

   uitlaatstrook achter de Reiger t.h.v. nr. 75 tot 107;

  • 5.

   uitlaatstrook bij Grutto vanaf dierenverblijf tot nr. 7 (langs de sloot );

  • 6.

   uitlaatstrook vanaf Klampenmeet nr. 1 tot aan Klampenmeet nr. 4 (langs het water);

  • 7.

   berm Oudelandsedijk langs fietspad vanaf nr. 83 tot aan kombord;

  • 8.

   berm Bospad richting Dirksland;

  • 9.

   uitlaatstrook Marnix Gijsenstraat nr. 7 tot aan Herman de Manstraat;

 • C.

  Dorpskern Stad aan ’t Haringvliet:

  • 1.

   uitlaatstrook A. van Bronckhorststraat nr. 14 t/m Baron van Brienenstraat nr. 8 → grasveld;

  • 2.

   ruige grasstrook rondom aangegeven bosgebied→ ruige grasberm;

 • D.

  Dorpskern Nieuwe- Tonge:

  • 1.

   berm rondom Bosgebied: uitgezonderd looppaden → ruige grasberm;

  • 2.

   berm noordzijde Westdijk: vanaf winkelpand nr. 14 tot kruising Duivenwaardseweg / Duivenwaardsedijk: de ruige grasberm;

  • 3.

   berm Noordzijde Duivenwaardsedijk nr. 14 tot aan kruising met de Verbindingsdijk: de ruige grasberm;

  • 4.

   Burgemeester Sterkplein grasveld ter hoogte van huisnummer 12 tot 20 en 25 tot 31: het grasveld;

  • 5.

   ligging grasveld is zuid- oostelijk ten opzichte van huizenblok Hertog Jan van Beierenlaan- Lauwerijnstraat. Langs de watergang naast de Oudelandsedijk: het grasveld;

 • E.

  Dorpskern Dirksland:

  • 1.

   de grasstrook aan de noordzijde van de Mozartsingel vanaf de West Havendijk tot het perceel Griegpad 8;

  • 2.

   de bermen van de West Havendijk tussen de Mozartsingel tot de grens van de bebouwde kom;

  • 3.

   de grasstrook aan de noordzijde van de Mozartsingel tussen de parkeerplaats ter hoogte van de Verdilaan en de Staakweg;

  • 4.

   de grasstroken langs het Krommepad;

  • 5.

   de grasstrook aan de oostzijde van de Staakweg voor zover gelegen tussen de Boezemweg en de grens van de bebouwde kom;

  • 6.

   de grasstrook aan de zuidzijde van de Vroonweg, gelegen tussen het perceel Vroonweg 13 en de grens van de bebouwde kom;

  • 7.

   de uitlaatstrook aan de zuidzijde van de Secretaris Rooijlaan voor zover gelegen tussen de Oranjelaan en Emmalaan;

  • 8.

   de grasstroken aan de Oost Havendijk voor zover gelegen tussen de Noord Spuidijk en de grens van de bebouwde kom;

  • 9.

   de grasstroken langs de Onwaardsedijk voor zover gelegen tussen het Korteweegje en de grens van de bebouwde kom;

  • 10.

   de grasstrook aan de zuidzijde van het fietspad langs het Korteweegje voor zover gelegen tussen het perceel Korteweegje 44 en de grens van de bebouwde kom;

  • 11.

   de grasstrook aan de noordzijde van het Korteweegje voor zover gelegen tussen het perceel Korteweegje 59 tot het terrein van het voormalige benzinestation;

  • 12.

   de grasstroken langs het fietspad aan de Boomvliet voor zover gelegen tussen het Schelpenpad en de grens van de bebouwde kom;

  • 13.

   de uitlaatstrook langs de Bloemenweg;

  • 14.

   de grasstrook aan de zuidzijde van de Philipshoofjesweg voor zover gelegen tussen het perceel Philipshoofjesweg 66 en de grens van de bebouwde kom;

  • 15.

   de grasstrook aan de noordzijde van de Bloemendaal voor zover gelegen tussen de Oudewei en Molenzicht;

 • F.

  Dorpskern Herkingen:

  • 1.

   de grasstrook langs de Peuterdijk vanaf nummer 42a tot de grens van de bebouwde kom;

  • 2.

   de grasstrook langs de Grevelingenweg vanaf de Nieuwstraat tot de grens van de bebouwde kom;

  • 3.

   de uitlaatstrook bij de haven vanaf de ingang van de ijsbaan tot het strandje;

  • 4.

   de uitlaatstrook langs het fietspad vanaf het havenplateau richting Battenoord tot de grens van de bebouwde kom;

  • 5.

   het terrein van de voormalige zuivering aan de Deltastraat;

  • 6.

   de berm langs het fietspad vanaf het perceel Tuinstraat 10 richting Wellestrijpsedijk tot de grens van de bebouwde kom;

 • G.

  Dorpskern Melissant:

  • 1.

   het toegangspad vanaf de Nieuweweg tot het bosperceel;

  • 2.

   het hondenuitlaatveld achter de Fabiusstraat.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatplaatsen Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 26 februari 2013.

de secretaris, de wnd. burgemeester,

Drs. B. Marinussen C.A. Kleijwegt

Publicatiedatum: 5 maart 2013

Inwerkingtreding: 6 maart 2013