Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Vervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
CiteertitelVervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Organisatieregeling Dinkelland Tubbergen, art. 27, vierde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-201301-04-201307-11-2018Nieuwe regeling

02-10-2013

Publicatieblad 2013, 21

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Het directieteam van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Gelet op het bepaalde in artikel 27, vierde lid, van de Organisatieregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Overwegende dat:

 • -

  in de Organisatieregeling tot uiting is gebracht dat vervanging binnen het ambtelijk management horizontaal, dat wil zeggen op het niveau van een gelijkwaardige functie, plaatsvindt;

 • -

  bij het ontbreken van de mogelijkheid tot horizontale vervanging, het Mandaatbesluit voorziet in de bevoegdheid tot het nemen van besluiten door een bovengeschikte;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

VERVANGINGSREGELINGNOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

Bekendmaking van het besluit van het directieteam d.d. 2 oktober 2013, tot vaststelling van de Vervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Artikel 1 Algemene directie

 • 1.

  De leden van de algemene directie vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

 • 2.

  Bij verhindering of ontstentenis van beide leden van de algemene directie wordt de functie waargenomen door de loco-secretaris van Dinkelland en Tubbergen.

Artikel 2 Domeindirecteuren

De directeuren van de domeinen Dienstverlening en Bedrijfsvoering vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 3 Afdelingshoofden

De afdelingshoofden binnen een domein vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 4 Programmamanagers

De programmamanagers vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 5 Teamleiders Buitendienst

De teamleiders van het team Buitendienst van de afdeling Openbare Ruimte vervangen elkaar over en weer in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 6 Bedrijfsleider Dorper Esch en Sporthallen

De assistent-bedrijfsleider van het team Dorper Esch en Sporthallen van de afdeling Openbare Ruimte vervangt de bedrijfsleider in de omstandigheid van verhindering of ontstentenis.

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2013.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als "Vervangingsregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen".

Aldus besloten in de vergadering van het directieteam van 2 oktober 2013,

De algemeen directeuren,

Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Drs. A.B.A.M. Damer