Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening tot vaststelling van het volkslied van het Eilandgebied Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening tot vaststelling van het volkslied van het Eilandgebied Saba
CiteertitelVolksliedverordening
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De in artikel 2 bedoelde partituur ontbreekt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
06-12-198510-10-2010Nieuwe regeling

06-12-1985

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening tot vaststelling van het volkslied van het Eilandgebied Saba

 

 

Artikel 1

De tekst van het volkslied van het Eilandgebied Saba is als volgt:

 

Saba, you rise from the ocean,

With mountains and hillsides so steep.

How can we reach you to greet you

Isle of the sea, rough and deep?

Come, let us look at the rowers,

With faces so placid and calm,

Guide us now safe through the breakers

Take us ashore without harm.

 

Chorus

 

Saba, O jewel most precious!

In the Caribbean Sea,

Mem’ries will stay of thy beauty

Though we may roam far from thee.

 

Saba, your roads are all climbing

Steeply between the green hills.

Till at the very last winding

The heart with this lovely view thrills.

The scene is a picturesque valley

With flowers so fragrant and fine

And this landscape of enchantment

Beauty imprints on the mind

 

Chorus

 

Saba, o land full of treasure

Decked with your tropical plants,

Verdure so rich without measure

Covers the high mountain lands.

The fog and the sea-breeze together

Mingle and freshen the air

Making, you Saba, so precious

A healthy and prosperous sphere

 

Chorus

 

Saba, O pearl of the ocean!

Friendly and lovely though small,

Do not forget to be grateful

To God, the Creator of all.

He in His goodness will guide you,

And bless you in every part,

Making you always more precious,

Saba, so dear to my heart!

 

Chorus.

Artikel 2

De melodie is overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde partituur.

Het gebruik van het volkslied geschiedt bij gelegenheden vast te stellen bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Artikel 3

Deze eilandsverordening, welke kan worden aangehaald als "Volksliedverordening", treedt in werking op heden 6 december 1985.