Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013
CiteertitelAlgemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet en artikel 4 Drank-en Horecawet (nieuwe afdeling 8a)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201331-12-2014Actualisatie APV

24-09-2013

Hofweekblad d.d. 2 oktober 2013

401520

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013

De raad van de gemeente Hof van Twente;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Drank- en Horecawet;

 

overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2013 onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 inclusief wijziging 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2013.

 

 

 

Bijlage Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013

http://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/verordeningen/AZ_APV_2013.pdf