Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel
CiteertitelKwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpKwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-201101-01-2017Onbekend

03-11-2011

Rond de Linde, 10 november 2011

2011.11073

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel

 

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel

Werkwijze Nuenen:

 • -

  beleid: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011 en bijhorende beleidsregels (zie bijlage)

 • -

  we verlenen aan onze bijstandsclienten automatische kwijtschelding

 • -

  naast het automatisch kwijtschelden hebben we afspraken gemaakt met het Waterschap de Dommel, onze inwoners kunnen bij het waterschap voor bepaalde heffingen ook automatische kwijtschelding krijgen. Wij sturen het waterschap een bestand en als deze mensen een aanvraag indienen bij het waterschap krijgen ze ook automatische kwijtschelding.

 • -

  één huishouden komt voor kwijtschelding in aanmerking voor maximaal 1 grijze afvalcontainer en 2 afval-ledigingen in een ondergrondse container. Bij het aanbieden van meer afval komt dit voor eigen rekening; ieder huishouden ontvangt hiervoor een naheffing. (de inname van de extra grijze containers moet nog plaats vinden)

 • -

  kwijtschelding vindt plaats van tijdvak november i.v.m. jaarafrekening van de riool- en afvalstoffenheffing van Brabant water.

 • -

  we maken geen gebruik van het inlichtingenbureau voor automatische kwijtschelding omdat het inlichtingenbureau het tijdvak januari hanteert. Zij kunnen de gegevens niet tijdig aanleveren voor november.

 • -

  Werkwijze administratieve verwerking