Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren Zierikzee 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225, van de Gemeentewet
  2. artikel 2, van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010
  3. Verordening parkeerbelastingen gemeente Schouwen-Duiveland 2013
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2013nieuwe regeling

02-07-2013

Wereldregio, 12-07-23

02-07-13/A2

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2013

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 en de artikelen 7 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Schouwen-Duiveland 2013

besluiten :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2013.

 

Artikel 1  

Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders aan te wijzen de volgende wegen of weggedeelten in Zierikzee:

 

- d’Aillystraat

- Appelmarkt

- Baden Powellweg

- Bagijnestraat

- Balie, westzijde parkeerterrein

- Basterstraat

- Beddeweeg, met uitzondering van het betaald parkeerterrein

- Breedstraat

- Bolwerk, tegenover ’t Luitje

- Driekoningenlaan

- Fonteine

- Gasthuisboomgaard (12 plaatsen)

- Gat van West NW

- Gravenstraat

- H.J. Doelemanplein

- Hem

- Hofferplein

- Hofferstraat

- Hoge Molenstraat

- Hoofdpoortstraat

- Jannewekken

- Kapellestraat

- Karnemelksvaart

- Karsteil

- Kerkhof NZ

- Kinderstraat

- Klokstraat

- Koraalstraat

- Korte Groendal

- Korte Nobelstraat

- Kraanplein

- Krepelstraat

- Kromme Elleboog

- Lammermarkt

- Lange Groendal

- Lange Nobelstraat, met uitzondering van de parkeervakken voor betaald parkeren

- Lange Pad

- Lange St. Janstraat

- Lombardstraat

- Maarstraat

- Manhuisstraat

- Marisstraat

- Meelstraat

- Minderbroederstraat

- Molenstraat

- Mosselstraat

- Nieuwe Bogerdstraat, met uitzondering van 11 plaatsen op de middenstrook van het parkeerterrein

- Nieuwe Haven

- Noordhavenpoort

- Oude Haven NZ

- Oude Haven ZZ

- P.D. de Vosstraat

- Paardenstraat

- Paternosterstraat

- Pieterseliestraat

- Poststraat, met uitzondering van de parkeervakken voor betaald parkeren

- Raamstraat

- Raveslootstraat

- Ravesteinhof

- Ravestraat

- Regenboogstraat

- Rodedorp

- Rozemarijnstraat

- Schuttershofstraat

- Sint Anthoniesdam

- Sint Domusstraat

- Sint Jacobstraat

- Sint Joostmeet

- Slabberswerf

- Steiltjesstraat

- Touwbaan

- Varremarkt

- Venkelstraat

- Verrenieuwstraat

- Visstraat

- Vrije

- Vrijpoortje

- Wandeling

- Waterpoortstraat

- Weststraat

- Wevershoek

- Witte IJestraat

- Zevengetijstraat

- Zevenhuisstraat

- Zuidwellestraat

 

Artikel 2  

Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren op een parkeerapparatuurplaats tegen betaling van parkeerbelasting aan te wijzen de volgende wegen of weggedeelten in Zierikzee:

- Balie, oostzijde parkeerterrein en langs de straat

- Beddeweeg, parkeerterrein

- Gasthuisboomgaard, parkeerterrein

- Havenplein/Havenpark, parkeerterrein

- Hoek Hoge Molenstraat – Baden Powellweg, parkeerterrein

- Kerkhof ZZ, parkeerhaven aan de kerkzijde

- Lange Nobelstraat, in de parkeervakken

- Mosselboomgaard, parkeerterrein

- Nieuwe Bogerdstraat, 11 plaatsen op de middenstrook van het parkeerterrein

- Poststraat, in de parkeervakken

Artikel 3  

Als tijdstippen waarop het parkeren op vergunninghoudersplaatsen alleen aan vergunninghouders is toegestaan, vast te stellen:

- maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 19.00 uur;

 

Artikel 4  

als tijdstippen waarop parkeren op parkeerapparatuurplaatsen alleen tegen betaling van parkeerbelasting is toegestaan, vast te stellen:

-maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 uur;

Artikel 5  

dat dit besluit in werking treedt op 13 juli 2013;

Artikel 6  

dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren Zierikzee 2013”;

Artikel 7  

dat het “Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2012”, in werking getreden op 1 juni 2012, wordt ingetrokken met ingang van 13 juli 2013.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 2 juli 2013.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

M.K. van den Heuvel, secretaris

G.C.G.M. Rabelink, burgemeester