Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beeldkwaliteitplan Centrum Boxmeer en Welstandsnota 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldkwaliteitplan Centrum Boxmeer en Welstandsnota 2013
CiteertitelBeeldkwaliteitplan Centrum Boxmeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenraadsbesluit 130627.pdf BKP 208x00642_BKP_130501.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikelen 12, lid 4, 12a, lid 1 van de Woningwet.
 2. Artikelen 1:3, lid 4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2013Nieuwe regeling

27-06-2013

www.boxmeer.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitplan Centrum Boxmeer en Welstandsnota 2013

Mededeling: op 16 juli 2014 is de Welstandsnota 2014 in werking getreden, waardoor de Welstandsnota 2013 is komen te vervallen. Waar in de stukken 'Welstandsnota 2013' wordt vermeld, dient 'Welstandsnota 2014' te worden gelezen. De Welstandsnota 2014 is te vinden op overheid.nl.

Het Beeldkwaliteitsplan Centrum Boxmeer 2013 is ongewijzigd en nog steeds van toepassing.

Gemeente Boxmeer

 

Onderwerp:

Vaststelling Beeldkwaliteitplan Centrum Boxmeer en Welstandsnota 2013

 

Nummer:

6d.

 

De Raad van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2013;

gelet op de artikelen 12, lid 4, 12a, lid 1 van de Woningwet, de artikelen 1:3, lid 4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de

 

Inspraakverordening gemeente Boxmeer 2009;

 

B E S L U I T :

 • 1.

  de Welstandsnota 2009 in te trekken;

 • 2.

  de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Welstandsnota 2013 vast te stellen Welstandsnota 2013;

 • 3.

  het Beeldkwaliteitplan Centrum (2003) in te trekken;

 • 4.

  het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Beeldkwaliteitplan centrum Boxmeer vast te stellen.

 

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeer

in zijn openbare vergadering van 27 juni 2013.