Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

aanwijzing belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingaanwijzing belastingdeurwaarder
Citeertitelaanwijzing belastingdeurwaarder
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpaanwijzing belastingambtenaren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201301-01-2016volledige nieuwe aanwijzing

15-01-2013

21 januari 2913

B1300614

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

 

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Middelen;

 

overwegende dat:

Bij besluit van 17 maart 2009 ten behoeve van de heffing en invordering van waterschapsbelastingen invorderingsambtenaren zijn benoemd;

Als gevolg van mutaties het benoemingsbesluit aanpassing behoeft.

 

gelet op:

artikel 84 Waterschapswet;

 

Besluit:

Artikel 1  

In te trekken het besluit van 17 maart 2009 inzake het benoemen van belastingdeurwaarders.

Artikel 2  

Aan te wijzen als belastingdeurwaarders, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel e van de Waterschapswet, de volgende waterschapsambtenaren:

 

A. de senior medewerkers invordering in dienst van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

 

B. de deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.