Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Aanstellingsbesluit onbezoldigd waterschapsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigd waterschapsambtenaar
CiteertitelAanstellingsbesluit onbezoldigd waterschapsambtenaar
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpaanwijzing belastingambtenaren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201301-01-2016Volledige nieuwe aanwijzing

15-01-2013

21 januari 2013

B1300610

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd waterschapsambtenaar

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

 

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Middelen

 

overwegende dat:

Bij besluit van 16 januari 2007 ten behoeve van de heffing en invordering van waterschapsbelastingen onbezoldigde ambtenaren zijn benoemd;

Als gevolg van mutaties het benoemingsbesluit aanpassing behoeft.

 

gelet op:

artikel 84 Waterschapswet;

 

Besluit

Artikel 1  

In te trekken het besluit van 16 januari 2007 inzake het benoemen van onbezoldigde ambtenaren van waterschap Hollandse Delta.

Artikel 2  

Aan te stellen als onbezoldigde waterschapsambtenaren van waterschap Hollandse Delta de volgende medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling:

 

A. de directeur;

de adjunct directeur;

het afdelingshoofd invordering;

het afdelingshoofd bestanden;

het afdelingshoofd heffingen;

de senior medewerkers invordering;

de deurwaarders;

de medewerkers invordering A;

de medewerkers invordering B;

de administratief medewerkers invordering;

de WOZ-specialist;

de WOZ-taxateur;

de medewerkers WOZ A;

de medewerkers WOZ B;

de medewerkers bestanden A;

de medewerkers bestanden B;

de bestandscontroleurs;

de juridisch medewerker heffingen;

de medewerkers heffingen A;

de medewerkers heffingen B;

de administratief medewerkers heffingen;

de ICT-specialisten;

de medewerker automatisering.

 

B. de deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.