Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heemstede

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heemstede
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-201524-11-2015Vernummering van alle artikelen, nieuw: art. 3, art. 7, art. 15, art. 16

07-07-2015

Gemeenteblad 2015, 62973

653815
11-08-201125-06-201028-03-2013Artikel VII

02-08-2011

De Heemsteder, 10 augustus 2011

534961
16-12-201025-06-2010Nieuwe regeling

07-12-2010

De Heemsteder, 15 december 2010

493671

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders van Heemstede en de burgemeester van Heemstede, elk voor zover hun bevoegdheid strekt;

gelet op de hierna te noemen artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Artikel 1 Verspreiding drukwerk

Als openbare plaatsen, als bedoeld in artikel 2:6, eerste lid, waarop het verboden is gedrukte of geschreven stukken onder publiek te verspreiden, dan wel openlijk aan te bieden, aan te wijzen, zonder enige tijdsbeperking:

 • a.

  de hoofdrijbanen van:

  • -

   de Cruquiusweg;

  • -

   de Heemsteedse Dreef;

  • -

   de Van Merlenlaan;

  • -

   de Herenweg;

  • -

   de Zandvoortselaan;

  • -

   de Lanckhorstlaan.

 • b.

  de rijbanen van:

  • -

   de Raadhuisstraat;

  • -

   de Binnenweg;

  • -

   de Jan van Goyenstraat;

  • -

   de Zandvoortselaan;

  • -

   het Wilhelminaplein;

  • -

   de Camplaan ten oosten van de Heemsteedse Dreef;

  • -

   de Blekersvaartweg, ten noorden van de Binnendoor tot aan het kruispunt met de Koediefslaan.

Artikel 2 Straatartiest

Als openbare plaatsen, als bedoeld in artikel 2:9, eerste lid, waarop het verboden is ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden, aan te wijzen de volgende wegen:

 • -

  de Raadhuisstraat;

 • -

  de Binnenweg;

 • -

  de Jan van Goyenstraat;

 • -

  de Zandvoortselaan;

 • -

  het Wilhelminaplein;

 • -

  de Camplaan ten oosten van de Heemsteedse Dreef;

 • -

  de Blekersvaartweg, ten noorden van de Binnendoor tot aan het kruispunt met de Koediefslaan;

 • -

  de Binnendoor;

 • -

  de Zandvoortselaan 153 voor en om het station Heemstede-Aerdenhout;

 • -

  het Raadhuisplein 1 voor en om het gemeentehuis.

Artikel 3 Rookverbod bossen e.d.

Als periode, als bedoeld in artikel 2:18, eerste lid, onder a, waarop het verboden is te roken in bossen, op heide of veengebieden dan wel duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan, aan te wijzen de periode van 1 maart tot 1 november.

Artikel 4 Aanplakborden

 • 1. Als aanplakbord, als bedoeld in artikel 2:42, vierde lid, aan te wijzen het bord bij het voormalig tramhuisje op de hoek Prinsenlaan/Glipperweg.

 • 2. Als aanplakborden ten behoeve van verkiezingscampagnes, als bedoeld in artikel 2:42, vierde lid, aan te wijzen de borden die daartoe speciaal van gemeentewege voorafgaand aan de verkiezingen worden geplaatst.

Artikel 5 Alcoholhoudende drank

Als gebied, als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, aan te wijzen alle openbare plaatsen in de gemeente.

Artikel 6 Overlast van fiets of bromfiets op markt

Als plaats, als bedoeld in artikel 2:52, waar het verboden is om zich met een fiets of bromfiets te bevinden, aan te wijzen de Valkenburgerlaan vanaf de Camplaan tot aan het Valkenburgerplein op alle woensdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 7 Honden

 • 1. Als plaatsen, als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder a, waar het verboden is honden te laten verblijven of te laten lopen, aan te wijzen (verboden gebieden):

  • a.

   het gedeelte van het wandelbos Groenendaal dat ten zuiden van de Sparrenlaan, restaurant Groenendaal en de Bosbeeklaan is gelegen, met uitzondering van het als zodanig gemarkeerde voetpad vanaf de ingang bij Meer en Berg tot aan de Bosbeeklaan;

  • b.

   het weiland, gelegen ten zuiden van de Van Merlenvaart, ten westen van de Vrijheidsdreef en ten noorden en noordwesten van de Lelievijver, met uitzondering van het als zodanig gemarkeerde voetpad dat loopt over dit weiland langs de van Merlenvaart, waarvan de ingang gelegen is aan de Vrijheidsdreef, uitkomende op de Torenlaan.

  • c.

   het park bij “Het Oude Slot” (gelegen tussen de Ringvaartlaan, de Ringvaart, de Cruquiusweg en de Ir. Lelylaan). Honden mogen zich wel aangelijnd vanaf de Ringvaartlaan over de voetpaden bij de parkeerplaats van "Het Oude Slot"naar "Het Oude Slot", "De Theeschenkerij" en "De Trouwkapel" begeven (en vice versa);

  • d.

   het Jan Stuytpad;

  • e.

   het gedeelte van het recreatiepad Heemstederveld, beginnende bij “Het Oude Slot” langs de Ringvaart richting het noorden langs het Spaarne en daarna afbuigend richting Hageveld tot aan het Jan Stuytpad;

  • f.

   Park Meermond inclusief het toegangspad vanaf de parallelweg van de Cruquiusweg.

 • 2. Als plaatsen, als bedoeld in artikel 2:57, tweede lid, waarop het aanlijngebod, vervat in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder b niet van toepassing is, aan te wijzen (losloopgebieden):

  • a.

   het gedeelte van het wandelbos Groenendaal dat ten noorden van de Sparrenlaan en restaurant Groenendaal en binnen de toegangshekken is gelegen;

  • b.

   het wandelpad langs de Bronsteevaart, het Zuider Buiten Spaarne en het Heemsteeds kanaal tussen de Jan van Gilselaan en de Mozartkade.

Artikel 8 Plaatsen verboden voor vuurwerk

Als plaats, als bedoeld in artikel 2:73, eerste lid, waar het verboden is vuurwerk af te steken in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast, aan te wijzen alle plaatsen in de directe nabijheid van gebouwen met rieten daken.

Artikel 9 Ontsiering en stankoverlast

Als plaats, als bedoeld in artikel 4:13, eerste lid, waar het verboden is in het artikel genoemde stoffen of voorwerpen op te slaan, aan te wijzen het hele grondgebied van de gemeente.

Artikel 10 Te koop aanbieden van voertuigen

Als wegen, als bedoeld in artikel 5:3, eerste lid, waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen, aan te wijzen alle wegen in de gemeente.

Artikel 11 Caravans e.d.

Als wegen, als bedoeld in artikel 5:6, eerste lid, aanhef en onder a, waarop het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, aan te wijzen alle wegen van de gemeente.

Artikel 12 Parkeren grote voertuigen

Als plaatsen waar het in artikel 5:8, eerste lid, vermelde verbod met betrekking tot het parkeren van grote voertuigen geldt, aan te wijzen alle openbare plaatsen in de gemeente met uitzondering van:

 • a.

  de noordzijde van de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg voor zover gelegen ten oosten van de uitmonding van de Javalaan;

 • b.

  de Industrieweg;

 • c.

  de noordzijde van de Van den Eijndekade, voor zover gelegen tussen de Industrieweg en de Nijverheidsweg.

Artikel 13 Overlast van fiets of bromfiets

Als gebied, waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, als bedoeld in artikel 5:12, eerste lid, aan te wijzen de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond (bijlage 1).

Artikel 14 Natuurgebieden

Als voor het publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen, als bedoeld in artikel 5:33, tweede lid, aan te wijzen:

 • a.

  de Sparrenlaan;

 • b.

  de Burgemeester van Rappardlaan;

 • c.

  de Bosbeeklaan;

 • d.

  de hoofdrijbaan van de Vrijheidsdreef en de daaraan gelegen en als zodanig aangegeven parkeervoorzieningen liggende in wandelbos Groenendaal.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit Aanwijzingsbesluit treedt op 14 juli 2015 in werking.

Artikel 16 Citeertitel

Dit Aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening.

Ondertekening

Vastgesteld door het college en de burgemeester op 7 juli 2015.