Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels 'Persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels 'Persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning'
CiteertitelBeleidsregels 'Persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning'
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
  2. Besluit omgevingsrecht, artikel 2.7 j° Besluit omgevingsrecht, Bijlage II, artikel 4, onderdeel 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201325-06-2013Nieuwe regeling

29-10-2012

KernPUNTEN, 10-07-2013

23-10-2012, nummer 925

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels 'Persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning'

 

 

Beleidsregels 'persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning'  

 

Beleidsregels persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning