Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Gewijzigde beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingGewijzigde beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg
CiteertitelGewijzigde beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpMilieu, ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4.81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2015art. 1

09-12-2014

Provinciaal Blad, 2014, 109

onbekend
05-07-201311-12-2014Vervallen van rechtswege

02-07-2013

Provinciaal Blad, 2013, 58

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigde beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg

Beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg

Inhoud

Toelichting

Voor de inhoud en toelichting van deze beleidsregel kunt u klikken op onderstaande link

Beleidsregel kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg

Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris Uitgegeven, 11 december 2014,

De secretaris, mr. A.C.J.M. de Kroon