Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Beheersverordening Recreatieterrein De Posthoorn 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Recreatieterrein De Posthoorn 2014
CiteertitelBeheersverordening Recreatieterrein De Posthoorn 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeheersverordening Recreatieterrein De Posthoorn 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2014Enkele aanpassingen in de regels en op de digitale verbeelding

20-05-2014

Gemeenteblad nr. 14004, 21-05-2014

Raad, 20-05-2014, nr. 9
06-06-201322-05-2014nieuwe regeling

21-05-2013

Nieuwe Ooststellingwerver, 05-06-2013

Raad, 21-05-2013, no. C.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Recreatieterrein De Posthoorn 2014

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

 

nr. 9

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2014;

 

gelet op artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening;

b e s l u i t :

de Beheersverordeningen (Overige Dorpen, Oosterwolde, Haulerwijk, Appelscha en recreatieterrein De Posthoorn), 1e serie wijzigingen 2014, vast te stellen.

Besloten in de openbare vergadering van 20 mei 2014.

, griffier. , voorzitter.