Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ooststellingwerf

Recreatieterrein De Posthoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ooststellingwerf
Officiële naam regelingRecreatieterrein De Posthoorn
CiteertitelRecreatieterrein De Posthoorn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-201322-05-2014nieuwe regeling

21-05-2013

Nieuwe Ooststellingwerver, 05-06-2013

Raad, 21-05-2013, no. C.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Recreatieterrein De Posthoorn

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr. C.1

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013;

gelet op de bepalingen overeenkomstig artikel 3.38 van Wro;

overwegende dat,

 • -

  met ingang van 20 december 2012 voor een periode van zes weken de ontwerp-beheersverordening “Recreatieterrein De Posthoorn” ter inzage heeft gelegen”;

 • -

  tijdens bovengenoemde periode op grond van de gemeentelijke inspraakverordening inspraak is verleend;

 • -

  van deze inspraakmogelijkheid gebruik is gemaakt;

b e s l u i t :

Enig-artikel

 • 1.

  Overeenkomstig de beantwoording van de binnengekomen inspraakreactie en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen de beheersverordening “Recreatieterrein De Posthoorn” zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen.

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van 21 mei 2013.

, griffier. , voorzitter.