Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Westhoek 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Westhoek 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren Westhoek 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225, van de Gemeentewet
 2. artikel 2, van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010
 3. artikel 8, van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Schouwen-Duiveland 2013
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2013nieuwe regeling

21-05-2013

Wereldregio, 07-06-13

21-05-2013/A20

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Westhoek 2013

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 en artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Schouwen-Duiveland 2013;

besluiten :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Westhoek 2013.

 

 • 1.

  als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders aan te wijzen de volgende wegen of weggedeelten:

  • a.

   in Renesse:

   • ·

    Achterpad, alleen voor bewoners en bedrijven die hier gevestigd zijn

   • ·

    Bremweg

   • ·

    Constantijnweg

   • ·

    Duinweg

   • ·

    Eikenmeet

   • ·

    Elzenmeet

   • ·

    Emmaweg, alleen voor bewoners van de Emmaweg

   • ·

    Fazantweg

   • ·

    J.W. Frisoweg

   • ·

    Lijsterweg

   • ·

    Lindelaan

   • ·

    Mauritsweg, alleen voor bewoners van de Mauritsweg

   • ·

    Oosterenbanweg, parallelweg

   • ·

    Oranjehof

   • ·

    Oude Moolweg

   • ·

    Putterweg

   • ·

    Vlierweg

   • ·

    Wilgenmeet

   • ·

    Wilhelminaweg

   • ·

    Zeeanemoonweg

   • ·

    Zeedahliaweg

   • ·

    Zeedistelweg

   • ·

    Zeelelieweg

  • b.

   in Burgh-Haamstede:

   • ·

    Ankerweg

   • ·

    Dapperweg

   • ·

    Noordstraat

   • ·

    Noordwekken

   • ·

    Ooststraat

   • ·

    Scheepswerfstraat

   • ·

    Schuitkant

   • ·

    Weststraat

   • ·

    Zuidstraat

  • c.

   in Westenschouwen:

   • ·

    Irisweg

   • ·

    De Kure

  • d.

   in Nieuw-Haamstede:

   • ·

    Azaleaweg

   • ·

    Meidoornweg

   • ·

    Wilgenweg

 • 2.

  als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren op een parkeerapparatuurplaats tegen betaling van parkeerbelasting aan te wijzen de volgende wegen of weggedeelten:

  • a.

   in Renesse:

   • ·

    Emmaweg

   • ·

    Hogezoom

   • ·

    Jan van Renesseweg

   • ·

    Kijkduin, gelegen aan de Rampweg

   • ·

    Korte Reke

   • ·

    Kromme Reke

   • ·

    Lange Reke

   • ·

    Laône

   • ·

    Mauritsweg

   • ·

    Oude Moolweg

   • ·

    Rampweg, inclusief bermen

   • ·

    Scholderlaan

   • ·

    Zeeanemoonweg

  • b.

   in Burgh-Haamstede:

   • ·

    Noordstraat

   • ·

    Ring

   • ·

    Zuidstraat

  • c.

   in Westenschouwen:

   • ·

    De Punt, gelegen aan de Kampweg

   • ·

    De Rotonde, gelegen aan de Kraaijensteinweg

   • ·

    A. v.d. Weijdeweg

  • d.

   in Nieuw-Haamstede:

   • ·

    Strandweg

   • ·

    Torenweg

  • e.

   in Noordwelle:

   • ·

    Rampweg, inclusief bermen

  • f.

   in Scharendijke:

   • ·

    Haven Kloosternol

 • 3.

  als tijdstippen waarop het parkeren op vergunninghoudersplaatsen alleen aan vergunninghouders is toegestaan, vast te stellen:

  In de periode van 1 april tot en met 31 oktober:

  • ·

   in Renesse, Burgh-Haamstede en Nieuw-Haamstede: maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur;

  • ·

   in Westenschouwen: maandag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur;

 • 4.

  als tijdstippen waarop het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen alleen tegen betaling van parkeerbelasting is toegestaan, vast te stellen:

  In de periode van 1 april tot en met 31 oktober:

  • ·

   in de kernen Renesse en Burgh-Haamstede: maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur;

  • ·

   in het buitengebied van Renesse, Burgh-Haamstede, in Westenschouwen en Nieuw-Haamstede en bij de Haven Kloosternol in Scharendijke: maandag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt op 8 juni 2013;

 • 6.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren Westhoek 2013”;

 • 7.

  dat het “Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Westhoek 2010” wordt ingetrokken met ingang van 8 juni 2013.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 21 mei 2013.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

M.K. van den Heuvel, secretaris

G.C.G.M. Rabelink, burgemeester