Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Beheersverordening bedrijvenpark Haarveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening bedrijvenpark Haarveld
CiteertitelBeheersverordening bedrijvenpark Haarveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening Bedrijventerrein Haarveld Verbeelding beheersverordening bedrijvenparkt Haarveld

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 3.38 WRO, art. 150 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2013Nieuwe regeling

08-05-2013

Roder Journaal 05-06-2013

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Bedrijventerrein Haarveld

 

 

Verbeelding beheersverordening bedrijvenpark Haarveld

Verbeelding beheersverordening bedrijvenparkt Haarveld