Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Beheersverordening Broeklanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Broeklanden
CiteertitelBeheersverordening Broeklanden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening Broeklanden, verbeelding Beheersverordening Broeklanden, regels Beheersverordening Broeklanden, Staat van bedrijven Beheersverordening Broeklanden, toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2013nieuwe regeling

02-07-2013

Gemeenteblad, 2013, nr. 17

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Broeklanden

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013;

 

Besluit:

 

1. de beheersverordening Broeklanden vast te stellen;

 

2. het besluit te publiceren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 2 juli 2013

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste, P.H. Snijders