Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

0-beleid coffeeshops gemeente Oldebroek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling0-beleid coffeeshops gemeente Oldebroek
Citeertitel0-beleid coffeeshops gemeente Oldebroek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlage0-beleid coffeeshops Oldebroek 2002.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum Huis aan Huis is onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Opiumwet, artikel 13b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2001nieuwe regeling

27-11-2001

Huis aan Huis.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

0-beleid coffeeshops gemeente Oldebroek