Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Beheersverordening Gramsbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Gramsbergen
CiteertitelBeheersverordening Gramsbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening Gramsbergen, verbeelding, blad oost Beheersverordening Gramsbergen, verbeelding, blad west Beheersverordening Gramsbergen, verbeelding, blad beschermd stadsgezicht Beheersverordening Gramsbergen, regels Beheersverordening Gramsbergen, Staat van bedrijven Beheersverordening Gramsbergen, Aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht Beheersverordening Gramsbergen, toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2013nieuwe regeling

23-04-2013

Gemeenteblad, 2013, nr. 13

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Gramsbergen

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

dat voor de kern Gramsbergen in het kader van de actualisatie een beheersverordening is opgesteld;

 

dat voor deze beheersverordening een kennisgeving is gepubliceerd op 16 januari 2013;

 

dat de beheersverordening ter inzage heeft gelegen van 17 januari 2013 t/m 27 februari 2013;

 

dat er in deze periode geen inspraakreacties zijn binnengekomen;

 

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening

 

Besluit:

 

Met overname van de motivering in het voorstel van burgemeester en wethouders de beheersverordening Gramsbergen vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting;

Beheersverordening Gramsbergen, verbeelding, blad oost

Beheersverordening Gramsbergen, verbeelding, blad west

Beheersverordening Gramsbergen, verbeelding, blad beschermd stadsgezicht

 

Beheersverordening Gramsbergen, regels

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 23 april 2013.

 

De raad voornoemd,

 

De voorzitter, De griffier,