Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Beheersverordening Bruchterveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Bruchterveld
CiteertitelBeheersverordening Bruchterveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening Bruchterveld, verbeelding Beheersverordening Bruchterveld, regels Beheersverordening Bruchterveld, Staat van bedrijven Beheersverordening Bruchterveld, toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2013nieuwe regeling

23-04-2013

Gemeenteblad, 2013, nr. 14

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Bruchterveld

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

dat voor de kern Bruchterveld in het kader van de actualisatie een beheersverordening is opgesteld;

 

dat voor deze beheersverordening een kennisgeving is gepubliceerd op 16 januari 2013;

 

dat de beheersverordening ter inzage heeft gelegen van 17 januari 2013 t/m 27 februari 2013;

 

dat er in deze periode geen inspraakreacties zijn binnengekomen;

 

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening

 

Besluit:

 

Met overname van de motivering in het voorstel van burgemeester en wethouders de beheersverordening Bruchtereveld vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting;

Beheersverordening Bruchterveld, verbeelding

 

Beheersverordening Bruchterveld, regels

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 23 april 2013.

 

De raad voornoemd,

 

De voorzitter, De griffier,