Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heemstede

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heemstede
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit APV, zoals laatstelijk gewijzigd op 7 december 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201328-03-201314-07-2015Nieuwe regeling

23-04-2013

De Heemsteder, 1 mei 2013

600845

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders van Heemstede en de burgemeester van Heemstede, elk voor zover hun bevoegdheid strekt;

gelet op de hierna te noemen artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening;

I als openbare plaatsen als bedoeld in artikel 2:6, eerste lid, waarop het verboden is gedrukte of geschreven stukken onder publiek te verspreiden, dan wel openlijk aan te bieden, aan te wijzen, zonder enige tijdsbeperking:

 • a.

  de hoofdrijbanen van:

  • -

   de Cruquiusweg;

  • -

   de Heemsteedse Dreef;

  • -

   de Van Merlenlaan;

  • -

   de Herenweg;

  • -

   de Zandvoortselaan;

  • -

   de Lanckhorstlaan;

 • b.

  de rijbanen van:

  • -

   de Raadhuisstraat;

  • -

   de Binnenweg;

  • -

   de Jan van Goyenstraat;

  • -

   de Zandvoortselaan;

  • -

   het Wilhelminaplein;

  • -

   de Camplaan ten oosten van de Heemsteedse Dreef;

  • -

   de Blekersvaartweg, ten noorden van de Binnendoor tot aan het kruispunt met de Koediefslaan.

II als openbare plaatsen als bedoeld in artikel 2:9, eerste lid, waarop het verboden is ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden, aan te wijzen de volgende wegen:

 • a.

  - de Raadhuisstraat;

  • -

   de Binnenweg;

  • -

   de Jan van Goyenstraat;

  • -

   de Zandvoortselaan;

  • -

   het Wilhelminaplein;

  • -

   de Camplaan ten oosten van de Heemsteedse Dreef;

  • -

   de Blekersvaartweg, ten noorden van de Binnendoor tot aan het kruispunt met de Koediefslaan;

  • -

   de Binnendoor;

 • b.

  Zandvoortselaan 153 voor en om het station Heemstede-Aerdenhout;

 • c.

  Raadhuisplein 1 voor en om het gemeentehuis.

III als aanplakbord, als bedoeld in artikel 2:42, vierde lid, aan te wijzen het bord bij het voormalig tramhuisje op de hoek Prinsenlaan/Glipperweg.

IV als aanplakborden ten behoeve van verkiezingscampagnes, als bedoeld in artikel 2:42, vierde lid, aan te wijzen de borden die daartoe speciaal van gemeentewege voorafgaande aan de verkiezingen worden geplaatst.

V als gebied, als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, aan te wijzen alle openbare plaatsen in de gemeente.

VI als plaats als bedoeld in artikel 2:52, waar het verboden is om zich met een fiets of bromfiets te bevinden, aan te wijzen de Valkenburgerlaan vanaf de Camplaan tot aan het Valkenburgerplein op alle woensdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

VII als plaatsen als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder a, waar het verboden is honden te laten verblijven of te laten lopen aan te wijzen:

 • a.

  het gedeelte van het wandelbos Groenendaal dat ten zuiden van de Sparrenlaan, restaurant Groenendaal en de Bosbeeklaan is gelegen, met uitzondering van het als zodanig gemarkeerde voetpad vanaf de ingang bij Meer en Berg tot aan de Bosbeeklaan;

 • b.

  het weiland, gelegen ten zuiden van de Van Merlenvaart, ten westen van de Vrijheidsdreef en ten noorden en noordwesten van de Lelievijver, met uitzondering van het als zodanig gemarkeerde voetpad dat loopt over dit weiland langs de van Merlenvaart, waarvan de ingang gelegen is aan de Vrijheidsdreef, uitkomende op de Torenlaan;

 • c.

  het park bij “Het Oude Slot”;

 • d.

  het Jan Stuytpad;

 • e.

  het gedeelte van het recreatiepad Heemstederveld, beginnende bij “Het Oude Slot” langs de Ringvaart richting het noorden langs het Spaarne en daarna afbuigend richting Hageveld tot aan het Jan Stuytpad;

 • f.

  Park Meermond inclusief het toegangspad vanaf de parallelweg van de Cruquiusweg.

VIII als openbare plaatsen, als bedoeld in artikel 2:57, tweede lid, waarop het aanlijngebod, vervat in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder b niet van toepassing is, aan te wijzen:

 • a.

  het gedeelte van het wandelbos Groenendaal dat ten noorden van de Sparrenlaan en restaurant Groenendaal en binnen de toegangshekken is gelegen, met uitzondering van de daarin gelegen verharde wegen;

 • b.

  het wandelpad langs de Bronsteevaart, het Zuider Buiten Spaarne en het Heemsteeds kanaal tussen de Jan van Gilselaan en de Mozartkade.

IX als plaats bedoeld in artikel 2:73, eerste lid, waar het verboden is vuurwerk af te steken in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast, aan te wijzen alle plaatsen in de directe nabijheid van gebouwen met rieten daken.

X als dagen of dagdelen als bedoeld in artikel 4:3, derde lid, voor het houden van incidentele festiviteiten voor inrichtingen gelegen in het gebied ten oosten van de Heemsteedse Dreef en de Sportparklaan een aantal van maximaal 8 aan te wijzen.

XI als plaats, als bedoeld in artikel 4:13, eerste lid, waar het verboden is in het artikel genoemde stoffen of voorwerpen op te slaan aan te wijzen het hele grondgebied van de gemeente.

XII als wegen als bedoeld in artikel 5:3, eerste lid, waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen aan te wijzen alle wegen in de gemeente.

XIII als wegen als bedoeld in artikel 5:6, eerste lid, aanhef en onder a, waarop het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, aan te wijzen alle wegen van de gemeente.

XIV als plaatsen waar het in artikel 5:8, eerste lid, vermelde verbod met betrekking tot het parkeren van grote voertuigen geldt, aan te wijzen alle openbare plaatsen in de gemeente met uitzondering van:

 • a.

  de noordzijde van de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg voor zover gelegen ten oosten van de uitmonding van de Javalaan;

 • b.

  de oostzijde van de Nijverheidsweg;

 • c.

  de Industrieweg;

 • d.

  de noordzijde van de Van den Eijndekade, voor zover gelegen tussen de Industrieweg en de Nijverheidsweg.

XV als gebied waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, als bedoeld in artikel 5:12, eerste lid, aan te wijzen de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond.

XVI als voor het publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen

of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen, als bedoeld in artikel 5:33, tweede lid, aan te wijzen:

 • -

  de Sparrenlaan;

 • -

  de Burgemeester van Rappardlaan;

 • -

  de Bosbeeklaan;

 • -

  de hoofdrijbaan van de Vrijheidsdreef en de daaraan gelegen en als zodanig aangegeven parkeervoorzieningen liggende in wandelbos Groenendaal.

Ondertekening

Vastgesteld bij door het college en de burgemeester op 23 april 2013.

Stationsomgeving [Klik hier om het document te downloaden] Behoort bij collegebesluit van 23 april 2013 (aanwijzing als bedoeld in artikel 5:12, eerste lid, APV)