Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Peilbesluit Steenbergen - Brabantse Wal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Steenbergen - Brabantse Wal
CiteertitelPeilbesluit Steenbergen - Brabantse Wal
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

artikel 2 - Noordpolder - nnp Zuid - deelplan 1

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.2 van de Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201920-12-2018wijziging

12-12-2018

wsb-2019-13289

02-08-201919-12-2019wijziging Rubeerepolder

10-07-2019

wsb-2019-8455

40740
08-05-201302-08-2019wijziging

24-04-2013

Onbekend

10IT003989
12-08-201002-08-2019nieuwe regeling

21-07-2010

Onbekend

10IT003989

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Steenbergen - Brabantse Wal

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

overwegende dat:

 • -

  In verband met de gewenste waterbeheersing in het gebied Steenbergen/Brabantse Wal het noodzakelijk wordt geacht het peil van de waterstanden vast te stellen;

 • -

  In artikel 6.1.1. van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 is bepaald dat voor het bovengenoemde gebied(en) een peilbesluit dient te worden vastgesteld;

 • -

  Gelet op het verstrijken van de herzieningsdata van de in 1996, 1997 en 1998 door zijn rechtsvoorgangers, genomen besluiten tot vaststelling van de peilbesluiten Land van Nassau, Driepolders, Gemaal Hazen in de Augustapolder, Auvergnepolder, Nieuw Vossemeer, Westland en Korteind en Cruijsland het noodzakelijk is de peilen in het gebied Steenbergen / Brabantse Wal te herzien;

 • -

  Op 2 december 2005 door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op grond van artikel 6.1.7 van de Verordening watershuishouding Noord-Brabant 2005 vrijstelling is verleend van de verplichting het peilbesluit te herzien tot uiterlijk 2010;

 • -

  Bij de onderhavige herziening van de peilen een afweging is gemaakt op basis van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR) een en ander uitgewerkt in de peilenplannen Brabantse Wal, Oude Prinslandse Polder, Rietkreek-Langewater en Cruijslandse Kreken die dienen ter onderbouwing van het herziene peilbesluit. Om technische redenen hiervan wordt afgeweken in zes peilvakken, in onderstaande tabel weergegeven met **);

 • -

  Dat bij de voorbereiding van het peilbesluit conform de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 overleg heeft plaatsgevonden met het bestuur van gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de betrokken hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat en de terreinbeheerders binnen het gebied waarop het besluit betrekking heeft;

 • -

  Op 22 december 2009 de Waterwet in werking is getreden alsmede de verordening Water Noord-Brabant.

Gezien:

 • -

  Het rapport peilenplan Oude Prinslandse Polder van 26 augustus 2009;

 • -

  Het rapport peilenplan Brabantse Wal van 11 mei 2009;

 • -

  Het rapport peilenplan Rietkreek-Langewater van 15 juni 2009;

 • -

  Het rapport peilenplan Cruijslandse Kreken 8 mei 2008;

 • -

  de nota van Inspraak peilbesluit Steenbergen / Brabantse Wal;

 • -

  gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de provinciale Waterverordening;

B E S L U I T :

 

 • I.

  vast te stellen het Peilbesluit Steenbergen / Brabantse Wal

 • II.

  te bepalen dat dit peilbesluit in werking treedt met ingang van de dag waarop het onherroepelijk geworden peilbesluit door het dagelijks bestuur is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van de Peilbesluiten Land van Nassau, Driepolders, Gemaal Hazen in de Augustapolder, Auvergnepolder, Nieuw Vossemeer, Westland en Korteind en Cruijsland.

   

Artikel 1
 • a)

  Dit peilbesluit geldt voor het gebied dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening(en) met corsanummers: overzichtskaart 09E004950;

 • b)

  Binnen het gebied als bedoeld onder a worden aparte peilvakken onderscheiden, de begrenzing ervan is aangegeven op de tekeningen met corsanummer: 09E004933 voor Oud Prinslandse Polder, 09E004936 voor Brabantse Wal, 09E004937 voor Rietkreek-Langewater en 09E004905 voor Cruijslandse Kreken.

Artikel 2

Voor de peilvakken worden de volgende peilen met bijbehorende marges, waarbinnen zowel onder- als overschrijdingen van het peil kunnen voorkomen, vastgesteld:

Lijst met peilen tbv peilbesluit Steenbergen/Brabantse Wal

Peilenplan Brabantse Wal

naam peilvak *

code peilvak

winterpeil (meter t.o.v. NAP)

zomerpeil (meter t.o.v. NAP)

marge (cm)

Klaverwei

W-J01

0,60

0,60

+10 / -10

De Meander

W-J02

0,30

0,30

+10 / -10

Noordpolder - nnp Zuid - deelplan 1

W-K01

-0,40

-0,40

Noordpolder - landbouwgebied

W-K03

-1,20

-0,90

+10 / -10

Zuidpolder onder Ossendrecht

W-K04

-1,10

-0,80

+10 / -10

Oud-Hinkelenoordpolder

W-K05

-1,40

-1,20

+15 / -15

Terpen

W-Q10

0,50

0,50

+10 / -10

Dal Molenbeek

W-Q11

0,50

0,40

+10 / -10

 

Naam peilvak

Code peilvlak

Stuw

Normaal peil

(m tov NAP)

Minimum peil

(m tov NAP)

Maximum peil

(m tov NAP)

Noordpolder - nnp Midden

 

 

 

 

 

W-K02

(deelplan 3)

 

 

 

1

+ 0,25

- 1,20

+ 0,35

2

- 0,25

- 1,20

- 0,15

3

0,00

- 1,20

+ 0,10

4

+ 0,25

- 1,20

+ 0,35

W-K02 (deelplan 4)

 

5

- 0,40

- 1,20

+ 0,25

6

- 0,25

- 1,20

- 0,15

 

peilenplan Cruijslandse Kreken

naam peilvak *

code peilvak

winterpeil (meter t.o.v. NAP)

zomerpeil (meter t.o.v. NAP)

marge (cm)

Oost-Graaf Hendrikpolder

W-A01

-0,60

-0,30

+10 / -10

Buiten de Veste

W-A02

0,00

0,00

+10 / -10

Noordvest

W-A03

-0,40

-0,40

+10 / -10

Triangelpolder-Noord

W-A04

-0,50

-0,20

+10 / -10

Triangelpolder

W-A05

-1,00

-0,90

+10 / -10

Roode Weel

W-A06

-1,25

-1,25

+10 / -10

Groote Bolspolder - west

W-A07

-0,90

-0,90

+10 / -10

Groote Bolspolder - oost

W-A08

-1,55

-1,40

+15 / -15

Het Oudland

W-A11

-1,00

-1,00

+10 / -10

De Blakke

W-A12

-1,70

-1,60

+10 / -10

Boomvaart

W-A13

-0,45

-0,30

+15 / -15

Gagel

W-A14

-0,70

-0,45

+15 / -15

Karhoef

W-A15

-1,55

-1,30

+10 / -10

De Brand

W-A16

-1,20

-0,90

+10 / -10

Prinsebossche

W-A17

-1,60

-1,30

+10 / -10

Groote Biezen

W-A19

-1,60

-1,30

+10 / -10

Kruisland **)

W-A20

-1,85

-1,60

+15 / -15

Wildenhoek-Zuid

W-B01

-0,50

-0,30

+10 / -10

Wildenhoek **)

W-B02

-1,35

-1,30

+10 / -10

Holderbergsedijk

W-B03

-0,90

-0,75

+10 / -10

Lindenburg

W-B04

-1,70

-1,30

+10 / -10

Zegge **)

W-B05

-1,95

-1,65

+15 / -15

De Ever **)

W-C01

-0,30

-0,30

+15 / -15

Peilenplan Oude Prinslandse Polder

naam peilvak *

code peilvak

winterpeil (meter t.o.v. NAP)

zomerpeil (meter t.o.v. NAP)

marge (cm)

Nassaupolder Dinteloord

W-R01

-0,90

-0,70

+10 / -10

Koningsoordpolder west

W-R02

-1,10

-0,50

+10 / -10

Koningspolder N.O.

W-R03

-1,10

-0,80

+10 / -10

Koningsoordpolder oost

W-R04

-1,10

-0,90

+15 / -15

Mariapolder

W-S01

-1,25

-0,90

+15 / -15

Westveerpolder

W-T01

-0,50

-0,50

+10 / -10

Tien Voeter

W-T02

-1,30

-0,90

+15 / -15

Grachten Dinteloord

W-T03

-1,00

-1,00

+10 / -10

Dinteloord west

W-T04

-1,25

-1,10

+10 / -10

Oude Prinslandsche Polder

W-T05

-1,30

-1,10

+15 / -15

Koningspolder west

W-U01

-0,45

-0,25

+10 / -10

Anna polder zuid/west

W-U02

-0,65

-0,45

+10 / -10

Annapolder N.O.

W-U03

-0,85

-0,60

+10 / -10

Dintelpolder Hoog

W-U04

-0,40

-0,40

+10 / -10

Dintelpolder

W-U05

-1,15

-0,90

+15 / -15

Willemspolder

W-V01

-1,60

-1,40

+15 / -15

Peilenplan Rietkreek Langewater

naam peilvak *

code peilvak

winterpeil (meter t.o.v. NAP)

zomerpeil (meter t.o.v. NAP)

marge (cm)

Zeelandweg oost

W-E01

-1,30

-1,00

+15 / -15

Noordheen

W-E02

-0,60

-0,60

+10 / -10

Noordheensche Polder

W-E03

-1,00

-0,60

+10 / -10

Noord Groene Weg

W-E04

-0,55

-0,10

+15 / -15

Waterweg

W-E05

-0,65

-0,35

+10 / -10

Zuid Groene Weg

W-E06

-0,90

-0,50

+10 / -10

WFK-polder

W-E08

-0,40

-0,25

+10 / -10

Hogediep **)

W-E10

-1,20

-0,90

+15 / -15

Prins Hendrikpolder

W-F01

-0,30

0,00

+15 / -15

Honderd Gemetendijk

W-G01

-0,60

-0,45

+10 / -10

Heerenpolder Zuid

W-G02

-0,80

-0,45

+10 / -10

Honderd Gemetendijk - Rietkreek

W-G03

-1,20

-0,45

+10 / -10

Hogeweg - Nieuwe Heipolder

W-G04

-1,00

-0,80

+10 / -10

Nieuw Vossemeer

W-G05

-1,05

-1,05

+10 / -10

Oude Polder - Van Hoofsweg

GPG00171

-0,95

-0,65

10

Mattenburgspolder

GPG00178

-1,05

-0,90

10

Rietkreekcomplex **)

GPG00173

-1,20

-1,20

15

Noorderkreekweg

W-H01

-0,60

-0,60

+10 / -10

Zuiderkreekweg west

W-H02

-0,80

-0,30

+10 / -10

Zuiderkreekweg oost

W-H03

-1,10

-0,80

+15 / -15

Langewater

W-H06

-0,80

-0,80

+15 / -15

Korteind

W-I01

-2,30

-2,15

+15 / -15

Rubeerepolder

GPG00182

-1,40

-1,10

+10 / -10

Westland

W-I04

-1,90

-1,60

+15 / -15

Oude Vlietpolderdijk

W-L01

-0,50

-0,30 *)

+10 / -10

Fort Henricus

W-L02

-0,70

-0,70

+10 / -10

Leurschans

W-L03

-1,20

-0,90

+15 / -15

*) het weergegeven peil is een streefpeil, wateraanvoer is niet mogelijk;

**) Wijzigingen op het peilenplan: Voor De Ever, Zegge, Kruisland en Hogediep wordt de beheersmarge 15 cm in plaats van de in het peilenplan genoemde 10 cm, omdat het peilvak op een gemaal aansluit.

Voor Wildenhoek kan het zomerpeil niet op -1.35 ingesteld worden, omdat het benedenstrooms gelegen peilvak een zomerpeil heeft van -1.30. Wildenhoek krijgt dus een zomerpeil van -1.30.

Peilvak Platteweg (peilenplan Rietkreek-Langewater) valt onder peilvak Rietkreekcomplex. Dit is een klein natuurgebiedje waar gebiedseigen water wordt vastgehouden. Het peilregiem van de Rietkreek is feitelijk de hydrologische basis voor peilvak Platteweg.

Artikel 3

Het omschakelen van het winter- naar het zomerpeil zal geleidelijk plaats vinden in de periode van 1 april tot 15 mei. Het omschakelen van het zomer- naar het winterpeil zal geleidelijk plaats vinden in de periode van 15 augustus tot 1 oktober.

Artikel 4

Onverminderd de marges op grond van artikel 2 zullen de peilen worden gehandhaafd op de vastgestelde peilen waarbij een extra over- en onderschrijden van de peilen kan voor komen in geval van:

 • a.

  Het beschikbaar hebben van extra water ten behoeve van de nachtvorstbestrijding in de bloesemtijd bij fruitteelt. Hierbij geldt een overschrijden met maximaal 20 centimeter ten opzichte van het vastgestelde peil;

 • b.

  Indien kan worden geanticipeerd op verwachte weersomstandigheden (zoals droogte of hevige neerslag). Hierbij geldt een over- of onderschrijden met maximaal 20 centimeter ten opzichte van het vastgestelde peil.

Artikel 5
 • a.

  Van de peilen in dit peilbesluit kan worden afgeweken in bijzondere omstandigheden. Hieronder worden in elk geval verstaan:

  • -

   extreme klimatologische omstandigheden;

  • -

   calamiteiten;

  • -

   situaties waarbij het inlaten van water om aan het peil te voldoen niet mogelijk is.

 • b.

  eveneens kan tijdelijk worden afgeweken van de vastgestelde peilen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan waterstaatswerken of wanneer er sprake is van bloesemtijd vóór 1 april en kans op dreigende nachtvorst.