Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maassluis

2013-17 Archeologiebeleid gemeente Maassluis 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maassluis
Officiële naam regeling2013-17 Archeologiebeleid gemeente Maassluis 2013
Citeertitel2013-17 Archeologiebeleid gemeente Maassluis 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpbouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Archeologiebeleid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-201329-04-2013Onbekend

16-04-2013

De Schakel

ADV-13-01500
16-04-2013Onbekend

16-04-2013

De Schakel

ADV-13-01500

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester  en wethouders d.d. 26 maart 2013

besluit

het archeologiebeleid gemeente Maassluis 2013 conform de hieronder bijgevoegde bestanden vast te stellen.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van 16 april 2013

 

de griffier,     mr. R. van der Hoek de voorzitter,      drs. J.A. Karssen

Archeologische beleidskaart [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 1 Kaart 1 Archeologische waarden en verwachtingen [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 1 Kaart 2 Archeologische maatregelenkaart [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 2 Kaartbijlage 1 Topografie Maassluis [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 2 Kaartbijlage 2 Hoogtekaart [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 2 Kaartbijlage 3 Geologie [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 2 Kaartbijlage 4 Archeologische inventarisatie [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 2 Kaartbijlage 5 Historische kaart Kruikius [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 2 Kaartbijlage 6 Cultuurhistorische inventarisatie [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 2 Kaartbijlage 7 Cultuurhistorische inventarisatie kern [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 2 Kaartbijlage 8 Verstoringenkaart [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 2 Kaartbijlage 9 Veldtoets [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 3 Catalogus 1 AMK terreinen [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 3 Catalogus 2 Onderzoeken en onderzoeksmeldingen [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 3 Catalogus 3 Archeologische waarnemingen [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 3 Catalogus 4 Rijksmonumenten [Klik hier om het document te downloaden] Bijlage 4 Boorstaten [Klik hier om het document te downloaden]