Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Nieuwegein

Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nieuwegein
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening
CiteertitelAanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-201224-05-2012art. II

17-01-2012

De Molenkruier 25-01-2012

2012/38
24-03-2011art. XIII

01-03-2011

De Molenkruier 23-03-2011

2011/3487
30-07-2009art. III, XIII

14-07-2009

De Molenkruier 29-07-2009

2009/10932
28-05-2009art. XI

23-05-2009

De Molenkruier 27-05-2009

02-04-2009nieuwe regeling

02-04-2009

De Molenkruier

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening

AANWIJSBESLUIT op grond van de Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein

en

de burgemeester van Nieuwegein

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft

maken bekend

dat zij op 10 februari 2009 de navolgende besluiten hebben genomen ter uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening:

I. Inzake artikel 2:6 Beperking aanbieden geschreven of gedrukte stukken

Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden:

 • ·

  op zaterdag op het marktterrein;

 • ·

  binnen het winkelcentrum Cityplaza, zonder toestemming van de beheerder.

Het is voorts verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, tenzij tenminste twee weken voorafgaand aan de activiteit melding wordt gedaan en wordt voldaan aan de volgende spelregels:

 • ·

  U dient de doorgang voor het publiek niet te belemmeren en het publiek niet op hinderlijke wijze te benaderen.

 • ·

  U draagt er zorg voor dat er geen sprake is van onaanvaardbare overlast.

 • ·

  U dient de directe omgeving na beëindiging van de activiteit schoon achter te laten.

II. Inzake artikel 2:48 Verboden drankgebruik

Het is verboden alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben op de volgende openbare plaatsen:

 • ·

  Alle winkelcentra en winkelgebieden;

 • ·

  Alle schoolcomplexen en de bijbehorende schoolpleinen;

 • ·

  Alle speeltuinen;

 • ·

  Alle parken;

 • ·

  De bus- en tramstations en tramhaltes;

 • ·

  Parkeergarage Overlterdek en parkeergarage Graaf Anselmdek;

 • ·

  Plein bij winkelcentrum Rapenburgerschans;

 • De nabije omgeving van het complex aan de Parelduiker, begrensd door de Parelduiker, Bosruiter en Ooievaar.

III. Inzake artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets

Het is verboden een fiets of bromfiets aan de hand mee te voeren op de volgende plaatsen:

 • ·

  het overdekte gedeelte van Cityplaza,

 • .

  de voetgangerszone op de Raadstede,

 • ·

  de terreinen van de wekelijkse markten (Stadscentrum, Dorpsstraat en Muntplein), gedurende de uren dat daar markt wordt gehouden,

 • ·

  het evenemententerrein in Merwestein gedurende de dagen dat daar kermis wordt gehouden.

IV. Inzake artikel 2:57; loslopende honden

Dat gelet op het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder b, honden niet aanwezig mogen zijn op ter openbare kennis gebrachte plaatsen, welke als zodanig op een voor eenieder ter inzage liggende kaart (Hondenkaart) zijn aangegeven.

Dat gelet op het bepaalde in artikel 2:57, tweede lid, onder behoorlijk toezicht staande honden onaangelijnd aanwezig mogen zijn op ter openbare kennis gebrachte plaatsen, welke als zodanig op een voor eenieder ter inzage liggende kaart (Hondenkaart) zijn aangegeven.

V. Inzake artikel 2:73; gebieden waar geen vuurwerk mag worden gebezigd

Dat als gebieden waar geen vuurwerk mag worden gebezigd, worden aangewezen:

 • ·

  het gehele terrein van het Anthoniusziekenhuis en de omgeving daarvan;

 • ·

  de afsluitbare passages van Cityplaza,

 • ·

  alle parkeergarages;

 • ·

  alle lagere schoolcomplexen en hun directe omgeving;

 • ·

  de directe omgeving van de dierenweiden en de kinderboerderij;

 • ·

  het station van de sneltram in het stadscentrum;

 • ·

  de directe omgeving van de verzorgingshuizen “Zuilenstein” aan de Diepenbrocklaan, “Vreeswijk” aan de Lekboulevard en het verpleeghuis “De Geinse Hof” aan de Vuurscheschans.

VI. Inzake artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

Dat als plaatsen waar het verbod ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein, niet van toepassing is, worden aangewezen:

 • ·

  de gracht rond fort Vreeswijk

 • ·

  de gracht rond fort Jutphaas

 • ·

  alle singels gelegen op industrieterrein Plettenburg-de Wiers, voorzover het gaat om te overnachten in een tent bij nachtvissen voor leden van hengelsportvereniging de Vaart-Poscar en daarbij wordt voldaan aan de door het college vastgestelde voorwaarden.

VII. Inzake artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

dat als wegen waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijk doel het te koop aan te bieden of te verhandelen worden aangewezen:

 • ·

  de Sluijterslaan en de Zwanenburgstraat,

 • ·

  de Hildo Kropstraat,

 • ·

  de Prof. dr. Hesselaan.

 • ·

  het stadscentrumgebied, te weten de wegen gelegen in het gebied tussen Hollandse IJssel, Zuidstedeweg, A.C. Verhoefweg en Noordstedeweg en de Noordstedeweg zelve.

VIII. Inzake artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.

dat als plaatsen waar het verboden is een caravan of andere in dit artikel genoemde recreatievoertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben in verband met de beperkte parkeerruimte of mogelijke schade voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, worden aangewezen alle wegen gelegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet.

IX. Inzake artikel 5:6a Aanhangwagens en opleggers

dat als plaatsen waar het verboden is een aanhangwagen of oplegger te parkeren in verband met de beperkte parkeerruimte of mogelijke schade voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, worden aangewezen alle wegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet, met uitzondering van de vrachtwagenparkeerterreinen Montageweg en Plettenburg Noord.

X. Inzake artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

 • ·

  dat als plaatsen waar het in verband met schade voor het uiterlijk aanzien van de gemeente verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren, worden aangewezen alle wegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet, met uitzondering van de vrachtwagenparkeerterreinen Montageweg en Plettenburg Noord.

 • ·

  dat als plaatsen waar in verband met de beperkte parkeerruimte het verboden is een voertuig te parkeren dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter, worden aangewezen alle wegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet, met uitzondering van de vrachtwagenparkeerterreinen Montageweg en Plettenburg Noord en behoudens het gestelde in het 3e lid van het artikel.

XI. Inzake artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

Dat als openbaar water waar geen ligplaats mag worden ingenomen met vaartuigen (inclusief woonschepen), behoudens de wetten en regelingen genoemd in het 3e lid van het artikel, wordt aangewezen alle openbaar water in de gemeente Nieuwegein, met uitzondering van de Vaartse Rijn tussen de voetgangersbrug “ Amaliabrug” tot 745 meter ten zuiden van de “Oranjebrug” te Nieuwegein (Vreeswijk), ten behoeve van het afmeren van historische vaartuigen.

XII. Inzake artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

Dat als terrein waarvoor het verbod om te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets of met een fiets of een paard, niet van toepassing is, wordt aangewezen:

Park Oudegein, ten behoeve van het oplaten van heteluchtballonnen, waarbij zoveel mogelijk over de fietspaden gereden moet worden en de volgauto´s op de daarvoor bestemde parkeerplaats dienen te worden geparkeerd.

XIII. Inzake artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets

Als plaatsen waar het verboden is (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, aan te wijzen de volgende straten:

 

 • .

  Raadstede

 • .

  het tijdelijke pad tussen de Raadstede en de rotonde bij de Noordstedeweg en de Schakelstede.

 • .

  De (vent)weg welke begint op de hoek van de Raadstede en de Poststede en eindigt ter hoogte van Bankstede 65

 • .

  het pad tussen de Ringstede en Raadstede

 • .

  Ringstede

 • .

  de in- en uitgangen van de parkeergarage Weverstede en Schakelstede

 • .

  Boogstede

 • .

  Toegangspad t.b.v. hulpverleningsdiensten (langs trambaan) tussen Weverstede en Passage / tramoverweg en het onoverdekt gedeelte van de Passage (bij tramwegovergang)

 

Met daarvoor bestemde ruimten of plaatsen wordt bedoeld (overdekte) fietsenstalling en fietsklemmen.

 

XIV. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Nieuwegein, 2 april 2009de burgemeester en burgemeester en wethouders van Nieuwegein
de secretaris drs. P.C.M.van Elteren
de burgemeester drs. C.M.de Vos