Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Aanwijzingsbesluit gebieden verbod alcoholgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebieden verbod alcoholgebruik
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebieden verbod alcoholgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle in het verleden op grond van artikel 2.4.11, eerste lid, van de APV genomen besluiten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem, art. 2.4.1.1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2006nieuwe regeling

27-06-2006

Arnhemse Koerier,05-07-2006

CS/Kab/2006/173

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebieden verbod alcoholgebruik

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

Overwegende dat artikel 2.4.1 1 van de APV hen de bevoegdheid geeft gebieden aan te wijzen waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

Overwegende dat de politie in een advies van februari 2006 heeft aangegeven dat het bijzonderwenselijk is - ter vergroting van de rechtzekerheid - alle in het verleden op grond van artikel 2 4.1 1 van de APV aangewezen gebieden te herdefiniëren, en om voorts - daar waar dat nodig is om aan te sluiten op de actuele overlastproblematiek - een reeds in het verleden aangewezen gebied enigszins uit te breiden, dan wel een geheel nieuw gebied aan te wijzen;

 

Gelet op genoemd artikel 2 4.11 van de APV en het advies van de politie van februari 2006;

 

BESLUITEN:

 

I Alle In het verleden op grond van artikel 2.4.11, eerste lid, van de APV genomen besluiten in

te trekken:

 

II De volgende gebieden -zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegronden - aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes eri dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

a.het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Oude Veerweg, Westervoortsedijk,

Nieuwe Kade (inclusief de kade direct langs het water), Rijnkade (inclusief de kade direct langs het water), Roermondsplein, Nieuwe Plein, Coehoornstraat, Utrechtsestraat, Brugstraat.Bovenbrugstraat, Amsterdamseweg, Zijpsepoort, Willemsplein, Jansbuitensingel, Apeldoornsestraat, Apeldoornseweg, Jacob Cremerstraat, Sloetstraat, Staringplein, Onder de linden, Vijverlaan, Verlengde Hoflaan, Hoflaan, Velperweg (tot het spoor). het spoor tot aan de Dullertstraat, Dullertstraat, C.A. Thiemestraat. Thorbeckestraat, Boulevard Heuvelink, Johan de VVittlaan, Voetiuslaan, IJssellaan, Laari van Presikhaaf, Ruitenberglaan, Lange Water, Lange Wal, Laan van Presikhaaf, Slaakweg, IJssellaan, Voetiuslaan, Adriaan Kluitstraat, De Boschkemperstraat, Le Mairehof, Stuyvesanthof, Van Diemenhof, Broekstraat, Rietgrachtstraat, Westervoortsedijk;

b het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Brabantweg en de Bredasingel;

c.het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Dragonstraat, Lavendelstraat,

Kamillelaan, Venkelstraat. Graslaan, Visserslaan;

d het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Erasmussingel, Mooieweg Mahatma

Gandhiweg, Marga Klompélaan;

e.het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Terneuzenstraat (vanaf de

e. Batavierenweg), Zeelandsingel (tussen Terneuzenstraat en Randweg), Randweg,

e. Venlosingel, Hoedekenskerkestraat, Batavierenweg (van Hoedekenskerkestraat tot

e. Terneuzenstraat);

f het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Elderhofseweg (vanaf het

Breezandpad), Elderveldplein, Hollandweg, Pettenstraat, Breezandpad (tot Elderhofsweg);

 • g.

  het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Kronenburgsingel en de Burgemeester

  Matsersingel;

 • h.

  het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Delfzijlstraat, Onstweddestraat,

  Groningensingel, Winschotenstraat, Slochterenweg (tussen Winschotenstraat en

  Delfzijlstraat);

i het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Meldestraat, Dovenetellaan, Gelderse

Rooslaan, Nijmeegseweg west (tot Meldestraat);

j.het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Zeegsingel, Wikkestraat,

j. Immerlooplein, het fietspad vanaf het Immerlooplein tot aan de Zwanebloemlaari, de

j. Zwanebloemlaan (van Waterlelielaan tot Pijlkruidstraat), Fluitekruidstraat (tot

j. Lisdoddelaan), Akkerwindestraat, Sint Gangulphusplein, Groene Weide (tot Distellaan),

j. Distellaan, Orchislaan, Huissensestraat, Nijmeegseweg oost (tot Zeegsingel).

 

I I I te bepalen dat het onderhavig besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in de Arnhemse Koerier.