Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leerdam

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeerdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 6.4 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-200901-01-2021nieuwe regeling

07-05-2009

Het Kontakt, 20-05-2009

V.2009-025

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

De gemeenteraad van de gemeente Leerdam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 april 2009, nummer V.2009-025;

gelet op artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening;

besluit:

het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening van € 300,00 wordt verhoogd met € 200,= en wordt vastgesteld op € 500,=;

deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking hiervan.

Aldus besloten in de openbare vergadering

Van de raad van 7 mei 2009

de griffier, de voorzitter,