Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Stimuleringsregeling Akkerranden Rivierengebied 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingStimuleringsregeling Akkerranden Rivierengebied 2011
CiteertitelStimuleringsregeling Akkerranden Rivierengebied 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen
Externe bijlageexb-2016-4387

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 56, 59, 78

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015bijlage 1

27-09-2013

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 08-11-2013

201312207
01-01-201301-01-2014bijlage 1, art. 1.2, art. 1.3, art. 2.2, lid 6

30-11-2012

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 27-12-2012 (week 52)

201226335
01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

16-09-2011

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 28-09-2011 (week 39)

2010-28268

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling Akkerranden Rivierengebied 2011

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d 26 juli 2011;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 59 en 78 van de Waterschapswet;

gelet op artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening Waterschap Rivierenland;

BESLUIT vast te stellen:

Aanhef

 

Artikelen

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 16 september 2011.

de secretaris-directeur,  drs. H.C. Jongmans

de dijkgraaf,  R. Bleker