Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Stimuleringsregeling Waterbergingoevers en Vispaaiplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingStimuleringsregeling Waterbergingoevers en Vispaaiplaatsen
CiteertitelStimuleringsregeling Waterbergingsoevers en Vispaaiplaatsen 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen
Externe bijlageexb-2016-4384

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Een kopie van het Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 28-09-2011 is als bijlage opgenomen bij deze regeling (zie onder "bijlagen") en is ook te vinden op http://www.waterschaprivierenland.nl/actueel/waterschapsblad.

2) Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 16-9-2011

3) Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 28-09-2011 (week 39)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 59, 78

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201101-01-2014nieuwe regeling

16-09-2011

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 28-09-2011 (week 39)

201028268

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling Waterbergingoevers en Vispaaiplaatsen

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 26 juli 2011;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 59 en 78 van de Waterschapswet;

gelet op artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening Waterschap Rivierenland;

BESLUIT vast te stellen;

Aanhef

 

Artikelen