Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Aanwijzingsbesluit belastingplichtigen zuiveringsheffing particulieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingplichtigen zuiveringsheffing particulieren
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingplichtigen zuiveringsheffing particulieren
Vastgesteld doorheffingsambtenaar
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit van de ambtenaar belast met de heffing d.d. 25 augustus 2005 wordt ingetrokken, met dien verstande dat dit besluit van kracht blijft voor de heffing en invordering van aanslagen voor de belastingjaren tot en met 2008.

Datum ondertekening besluit: 10-12-2008

Bron bekendmaking besluit: Weekmedia, 17-12-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-200801-01-2010nieuwe regeling

10-12-2008

Weekmedia, 17-12-2008

AH 08/03

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingplichtigen zuiveringsheffing particulieren

 

 

Besluit

I

Gelet op het bepaalde in artikel 4, lid 1 en 2 onder a van de Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht, als belastingplichtige voor de zuiveringsheffing aan te merken: in geval dat uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens blijkt dat meerdere personen gebruik maken van één woonruimte: degene die op het adres van deze woonruimte als oudste in leeftijd staat ingeschreven.  Een wijziging in de bewonerssituatie wordt hierbij pas in aanmerking genomen vanaf het moment dat de vóór die wijziging als belastingplichtige aangewezen gebruiker niet meer als bewoner van de betreffende woonruimte in de gemeentelijke basis administratie staat ingeschreven.

II

Op verzoek van zowel de als belastingplichtige aangewezen ingezetene als een andere ingezetene kan, in afwijking van het onder I bepaalde, de aanslag op naam van de laatste worden gesteld indien beiden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens, beiden zich schriftelijk nadrukkelijk akkoord verklaren en de aanslag voor het desbetreffende jaar nog niet is opgelegd.

III

Het besluit van de ambtenaar belast met de heffing d.d. 25 augustus 2005 wordt ingetrokken, met dien verstande dat dit besluit van kracht blijft voor de heffing en invordering van aanslagen voor de belastingjaren tot en met 2008.

IV

Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als de Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht.