Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rijn en IJssel

Verordening verontreinigingsheffing 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Rijn en IJssel
Officiële naam regelingVerordening verontreinigingsheffing 2001
CiteertitelVerordening op de verontreinigingsheffing Waterschap Rijn en IJssel 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening op de verontreinigingsheffing Waterschap Rijn en IJssel 2010 is, met 1e wijziging, vastgesteld op 19 november 2009. De verordening met 1e wijziging is gepubliceerd op 22 december 2009.

De Verordening op de verontreinigingsheffing Waterschap Rijn en IJssel 2009 is met ingang van 1 januari 2010 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan, met uitzondering van het bepaalde in artikel 19 van die verordening.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Publicatieblad nr. 2009-10

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 110
  2. Waterschapswet, art. 113
  3. Waterwet, hoofdstuk 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

19-11-2009

Publicatieblad nr. 2009-10

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

20-11-2008

Tubantia 29-12-2008

Onbekend.

Tekst van de regeling