Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaren belast met de heffing en de invordering 2010 en aanstelling onbezoldigd ambtenaar
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in de plaats van het Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard 2007, dat per 1.1.2010 wordt ingetrokken omdat er per die datum geen belastingambtenaren meer zijn. Alle medewerkers van de afdeling Belasting zijn in dienst getreden van de Regionale Belasting Groep (RBG).

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 12-1-2010

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: IJssel- en Lekstreek  week 4 van 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 123, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

12-01-2010

IJssel- en Lekstreek  week 4 van 2010

-
01-09-200701-01-2010nieuwe regeling

16-10-2007

De Postiljon, ed. Zoetermeer, 13- 12 - 2007

Onbekend
01-01-200501-09-2007nieuwe regeling

16-10-2007

De Postiljon, ed. Zoetermeer, 20-01-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Schieland en de Krimpenerwaard

 

 

Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met de heffing en de invordering 2010 en aanstelling ombezoldigd ambtenaar

Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

gelet op:

artikel 2.1.1 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel;

artikel 123, derde lid, onder b, van de Waterschapswet;

besluit:

aan te wijzen als ambtenaar van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, bedoeld in artikel 123, derde lid,

onder b, van de Waterschapswet, de volgende ambtenaar:

-   de clustermanager Heffing en Gegevensbeheer, werkzaam bij de Regionale Belasting Groep.

Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

gelet op:

artikel 2.1.1 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel;

artikel 123, derde lid, onder c, van de Waterschapswet;

besluit:

aan te wijzen als ambtenaar van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, bedoeld in artikel 123, derde lid,

onder c, van de Waterschapswet, de volgende ambtenaar:

-   de clustermanager Invordering en Middelen, werkzaam bij de Regionale Belasting Groep.

Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaar

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

gelet op

artikel 2.1.1 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel;

besluit:

- de directeur;

-de clustermanager Heffing en Gegevensbeheer en

- de clustermanager Invordering en Middelen,

werkzaam bij de Regionale Belasting Groep aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en op hen de toepasselijkheid van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel uit te sluiten.