Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Nadere regels kwijtschelding 2011​

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels kwijtschelding 2011​
CiteertitelNadere regels kwijtschelding 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpkwijtschelding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 231, lid 2, onderdeel cInvorderingswet 1990Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingenSeptembercirculaire 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2012

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013Onbekend

01-02-2013

Ermelo's weekblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels kwijtschelding 2011​

 

 

Artikel 1 Dit artikel moet nog worden gesplitst

De raad van de gemeente Ermelo;

gelezen het voorstel van het college van 11 december 2012, nr. 12080389;

b e s l u i t :

 • 1.

  Besluiten met ingang van 1 januari 2013 over te gaan tot:

  • a.

   het toepassen van de mogelijkheid tot het hanteren van de AOW-norm in plaats van de bijstandsnorm bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding van 65 plussers;

  • b.

   het toepassen van de mogelijkheid om de noodzakelijke kosten voor kinderopvang in aansluiting op de Wet kinderopvang aan te merken als uitgave bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding.

 • 2.

  Besluiten niet over te gaan tot het bieden van kwijtschelding aan zelfstandige ondernemers, tenzij er

sprake is van een saneringsakkoord.

Besluit raad:

*

De raad van de gemeente Ermelo,

mevrouw A.J. van Meerveld, A.A.J. Baars,

griffier, voorzitter,