Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2013
CiteertitelBeleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Beleidsregel vervangt beleidsregel 2011

05-03-2013

Hofweekblad d.d. 13 maart 2013

400500

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

Besluit

Tot vaststelling van de Beleidsregel stichting Peutersspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2013

Bijlage Beleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2013  

http://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/digitaal_loket/Beleidsregels/Beleidsregels_2013/Beleidsregel_st_PSZ_HvT.pdf