Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen 2013
CiteertitelGemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels ten aanzien van het beleid van de gemeente Zwolle inzake het toekennen van startersleningen aan de individuele aanvrager

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 lid 2 van de Verordening VROM Startersleningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2013nieuwe regeling

12-02-2013

De Peperbus 20-02-2013

cb 2013-02.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen 2013

 

 

GEMEENTELIJKE BELEIDSREGEL VROM-STARTERSLENINGEN 2013

op grond van artikel 2 lid 2 van de Verordening VROM Startersleningen

Artikel 1 Woningen waarop de Verordening VROM Startersleningen van toepassing is (artikel 4 lid 2 Verordening VROM Startersleningen)

  • 1.

    De ‘Verordening VROM Startersleningen’ is uitsluitend van toepassing voor het verwerven van een koopwoning (zowel bestaande bouw als nieuwbouw) in de gemeente Zwolle, doch niet voor het kopen van een huurwoning.

  • 2.

    De verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan € 200.000, inclusief de bijkomende kosten van verkrijging in eigendom conform de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

  • 3.

    Het College is bevoegd het in lid 2 genoemde bedrag jaarlijks aan te passen.

Artikel 2 Maximale hoogte VROM Starterslening (art 3, lid 5)

De hoogte van een VROM Starterslening bedraagt op grond van de Productspecificatie VROM Startersleningen van het SVn 20% van de verwervingskosten overeenkomstig de normen van de Nationale Hypotheek Garantie met een maximum van € 30.000.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen treedt met de Verordening VROM Startersleningen in werking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen kan worden aangehaald als “Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen”.