Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Beleidsregel niet geplande woningbouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel niet geplande woningbouw
CiteertitelBeleidsregel niet geplande woningbouw
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpbouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201313-12-2013Nieuw

05-02-2013

De Scherper, 13-02-2013

PBDC44

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel niet geplande woningbouw

 

 

 

Het college heeft besloten de beleidsregel vast te stellen dat, voor zover de wettelijke regels hieraan niet in de weg staan, geen medewerking meer wordt verleend aan woningbouw die niet in de vastgestelde woningbouwplanning is opgenomen.

 

Dit betekent vooral dat geen wijzigingen of vrijstellingen van bestemmingsplannen meer plaatsvinden voor de bouw van nieuwe woningen wanneer deze woning(en) niet zijn opgenomen in de vastgestelde woningbouwplanning.

 

Binnen de gemeente zijn op dit moment ruim voldoende kavels beschikbaar voor vrijstaande woningen. In de planning is verder geen ruimte voor extra nieuwe woningen.