Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Purmerend 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit betaald parkeren Purmerend 2013
CiteertitelUitvoeringsbesluit betaald parkeren Purmerend 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Verordening parkeerbelastingen Purmerend 2013, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201321-05-2014Nieuwe regeling

18-12-2012

Gemeenteblad 2013, 1

1056211

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Purmerend 2013

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen Purmerend 2013;

 

overwegende dat:

 

 • .

  dat parkeerbelasting ook elektronisch kan worden betaald door middel van een PINbetaling met een bankpas;

 • .

  op de betaalde parkeerplaatsen op Beemsterburgwal, Wagenbeurs en Venediën tevens mag worden geparkeerd door belanghebbenden; 

                                                       

besluiten:

Artikel 1 Aanwijzing van straten en straatgedeelten

De parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen zijn aangewezen als plaatsen waarop parkeren slechts tegen betaling van belasting is toegestaan:

 • 1.

  oostzijde van de Westerstraat;

 • 2.

  westzijde van de Westerstraat;

 • 3.

  beide zijden Nieuwstraat op het gedeelte tussen de Koestraat/Herengracht en de Westerstraat;

 • 4.

  beide zijden van de Gedempte Singelgracht;

 • 5.

  noordzijde gedeelte Kanaalstraat langs NKT/Theaterschool;

 • 6.

  Oude Vismarkt;

 • 7.

  beide zijden van de Weerwal;

 • 8.

  beide zijden van het gedeelte Achterdijk tussen de Kalversteeg en de Kolkstraat;

 • 9.

  Looiersplein zuidzijde (bij de winkels);

 • 10.

  op het parkeerterrein bij het postkantoor aan de Gedempte Where, inclusief de parkeervakken parallel aan het water van de Where;

 • 11.

  zuidzijde van de Wagenbeurs;

 • 12.

  zuidzijde Neckerdijk;

 • 13.

  beide zijden Achterdijk tussen Kalversteeg en Looiersplein;

 • 14.

  Slotplein;

 • 15.

  Venediën;

 • 16.

  Doeletuin;

 • 17.

  Parkeerterrein "Koemarkt" (op het terrein van de voormalige Nuka-hal uitgezonderd de aangewezen taxistandplaatsen);

 • 18.

  parkeerterrein Schapenmarkt (inclusief parkeergarage 't Lammetje);

 • 19.

  Plantsoenstraat;

 • 20.

  Plantsoengracht (parkeerterrein bij de oude begraafplaats);

 • 21.

  Emmakade;

 • 22.

  Beemsterburgwal;

 • 23.

  parkeerterrein Kanaalstraat bij NKT/Theaterschool;

 • 24.

  Julianaplein;

 • 25.

  Oranjestraat tussen Julianaplein en Vooruitstraat;

 • 26.

  de Nieuwstraat tussen de Koestraat en de Plantsoengracht;

 • 27.

  parkeervakken op de parallelweg aan de noordzijde van de Purmersteenweg (ter hoogte van de voormalige bouwmarkt van Big Boss);

 • 28.

  parkeerterrein aan de noordzijde van de Purmersteenweg tegenover het stadhuis;

 • 29.

  Waterlandplein;

 • 30.

  beide zijden van het gedeelte Waterlandlaan, zowel hoofdrijbaan als parallelwegen, gelegentussen het perceel Waterlandlaan 81/Diephof en de Wielingenstraat;

 • 31.

  beide zijden van het gedeelte Slenkstraat, gelegen tussen de Waterlandlaan en de Poelstraat;

 • 32.

  het parkeerterrein voor de hoofdingang van het stadhuis Purmersteenweg 42.

Artikel 2 Toestaan betaald parkeren

 

Artikel 2.1

Op de in artikel 1 aangewezen parkeerplaatsen is parkeren op de locaties 1 t/m 28 slechts toegestaan tegen betaling van belasting op:

 • ·

  maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur;

 • ·

  vrijdagavond (reguliere koopavond) van 18.00 tot 21.00 uur;

 • ·

  extra koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur;

 • ·

  de op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet juncto artikel 4 van de Winkeltijdenverordening aangewezen dagen van 12.00 tot 17.00 uur voor het gebied "Binnenstad en wijkwinkelcentra" waarop de verboden uit artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet gelden.

Artikel 2.2
 • ·

  Er geldt geen maximum parkeerduur voor het gestelde onder artikel 1 nummers 1 t/m 15.

 • ·

  De maximum parkeerduur voor het gestelde onder artikel 1 nummers 16 t/m 28 bedraagt 24 uur.

Artikel 2.3

Op de in artikel 1 aangewezen parkeerplaatsen is parkeren op de locaties 29 t/m 32 slechts toegestaan tegen betaling van belasting op:

 

 • ·

  maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

Artikel 2.4
 • .

  Er geldt geen maximum parkeerduur voor het gestelde onder artikel 1 nummers 29 t/m 32.

Artikel 2.5

In afwijking van het genoemde in de artikelen 2.1 mag een houder van een geldige belanghebbendenvergunning tevens parkeren op de betaalde parkeerplaatsen genoemd in artikel 1.1 nummers 11, 15 en 22.

Artikel 2.6

Het gestelde in artikel 2.1 t/m 2.5 is niet van kracht op algemeen erkende feestdagen als genoemd in artikel 2 van de Winkeltijdenwet te weten:

 • ·

  Nieuwjaarsdag;

 • ·

  tweede Paasdag

 • ·

  Hemelvaartsdag;

 • ·

  tweede Pinksterdag;

 • ·

  eerste en tweede Kerstdag,

tenzij het gaat om een dag die op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet juncto artikel 4 van de Winkeltijdenverordening is aangewezen als dag waarop de verboden uit artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet gelden van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3 Parkeertarieven

De parkeertarieven voor de locaties zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit zijn opgenomen in artikel 1 van de bij de vigerende verordening Parkeerbelastingen Purmerend behorende tarieventabel.

Artikel 4 Voorwaarden

Het parkeren op de wegen, terreinen en weggedeelten als bedoeld in artikel 1 is slechts toegestaan met inachtneming van het tijdstip en de wijze waarop die zijn aangegeven op de parkeerkaart dan wel op of bij de parkeerapparatuur. De parkeerkaart is uitsluitend geldig voor de locatie die op het parkeerkaartje, op de parkeerautomaat en op het informatiebord, dat boven de parkeerautomaat is bevestigd, is vermeld. In de situaties waarbij het niet mogelijk is een parkeerkaartje bij een parkeerautomaat te kopen in verband met een defect of een storing van de automaat dient een kaartje gekocht te worden bij de dichtstbijzijnde gelegen parkeerautomaat. Het bij de dichtstbijzijnde gelegen parkeerautomaat gekochte parkeerkaartje is geldig voor de locatie die betrekking heeft op de defecte parkeerautomaat.

Artikel 5 Wijze van betaling

 

Artikel 5.1

Betalen van parkeerbelasting bij parkeerautomaten dient bij alle parkeerautomaten uitsluitend op elektronische wijze plaats te vinden met uitzondering van de in artikel 5.2 genoemde locaties.

Onder elektronisch betalen wordt hierbij verstaan:

 • ·

  met behulp van de mobiele telefoon (aanmelding hiervoor is vereist bij één van de providers, het zgn.'belparkeren' ) of;

 • ·

  door middel van een "Pinbetaling" of;

 • ·

  door middel van een bankpas met Chipknip.

Artikel 5.2

Betaling van parkeerbelasting bij parkeerautomaten kan zowel elektronisch (zie artikel 5.1) als met muntgeld plaatsvinden op de volgende locaties:

 • ·

  als bedoeld in artikel 1 locatie 1 (oostzijde Westerstraat ter hoogte van huisnummer 57);

 • ·

  als bedoeld in artikel 1 locatie 6 (Oude Vismarkt);

 • ·

  als bedoeld in artikel 1 locatie 15 (Slotplein);

 • ·

  als bedoeld in artikel 1 locatie 18 (Schapenmarkt);

 • ·

  als bedoeld in artikel 1 locatie 27/28 (parkeerterreinen ten noorden van de Purmersteenweg ter hoogte van de voormalige bouwmarkt van Big Boss).

Artikel 5.3

In afwijking van het genoemde in de artikelen 5.1 en 5.2 mag een houder van een geldige Gehandicapten Parkeerkaart (GPK) maximaal 3 uur gratis parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen op de openbare weg. Het gebruik van een parkeerschijf is hierbij verplicht. Deze uitzondering geldt niet in parkeergarages.

Artikel 6 Slotbepalingen

 

Artikel 6.1

Dit besluit treedt in werking één dag nadat het besluit is bekendgemaakt.

Artikel 6.2

Op het tijdstip bedoeld onder artikel 6.1 wordt ingetrokken het Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Purmerend 2011 2e wijziging, vastgesteld op 11 juli 2011.

Artikel 6.3

Dit besluit kan worden aangehaald als "Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Purmerend 2013".

Purmerend, 18 december 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, M.J.H. Smulders

de burgemeester, D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Aanwijzing van straten en straatgedeelten

Artikel 2 Toestaan betaald parkeren

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 3 Parkeertarieven

Artikel 4 Voorwaarden

Artikel 5 Wijze van betaling

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 6 Slotbepalingen

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3