Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Beheersverordening Bergentheim

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Bergentheim
CiteertitelBeheersverordening Bergentheim
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening Bergentheim, verbeelding Beheersverordening Bergentheim, regels Beheersverordening Bergentheim, Staat van bedrijven Beheersverordening Bergentheim, toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2013nieuwe regeling

18-12-2012

Gemeenteblad, 2013, nr. 5

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Bergentheim

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012

 

dat voor de kern Bergentheim in het kader van de actualisatie een beheersverordening is opgesteld;

 

dat voor deze beheersverordening een kennisgeving is gepubliceerd op 8 augustus 2012;

 

dat de beheersverordening ter inzage heeft gelegen van 9 augustus 2012 t/m 19 september 2012;

 

dat er in deze periode geen inspraakreacties zijn binnengekomen;

 

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening

 

Besluit:

 

Met overname van de motivering in het voorstel van burgemeester en wethouders de beheersverordening Bergentheimgewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting;

Beheersverordening Bergentheim, verbeelding

 

Beheersverordening Bergentheim, regels

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 18 december 2012.

 

De raad voornoemd,

 

De voorzitter, De griffier,