Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Beheersverordening Ane

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Ane
CiteertitelBeheersverordening Ane
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening Ane, verbeelding Beheersverordening Ane, regels Beheersverordening Ane, Staat van bedrijven Beheersverordening Ane, toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2012nieuwe regeling

02-10-2012

Gemeenteblad, 2013, nr. 4

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Ane

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Overwegende:

 

dat voor de kern Ane in het kader van de actualisatie een beheersverordening is opgesteld;

 

dat voor deze beheersverordening een kennisgeving is gepubliceerd op 4 juli 2012;

 

dat de beheersverordening ter inzage heeft gelegen van 5 juli t/m 15 augustus 2012;

 

dat er in deze periode geen inspraakreacties zijn binnengekomen;

 

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening

 

Besluit:

 

de beheersverordening Ane ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende beheersverordening;

Beheersverordening Ane, verbeelding

 

Beheersverordening Ane, regels

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 2 oktober 2012.

 

De raad voornoemd,

 

De voorzitter, De griffier,