Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Beheersverordening Lutten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Lutten
CiteertitelBeheersverordening Lutten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening Lutten, verbeelding Beheersverordening Lutten, regels Beheersverordening Lutten, Staat van bedrijven Beheersverordening Lutten, toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2012nieuwe regeling

02-10-2012

Gemeenteblad, 2013, nr. 3

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Lutten

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Overwegende:

 

dat voor de kern Lutten in het kader van de actualisatie een beheersverordening is opgesteld;

 

dat voor deze beheersverordening een kennisgeving is gepubliceerd op 4 juli 2012;

 

dat de beheersverordening ter inzage heeft gelegen van 5 juli t/m 15 augustus 2012;

 

dat er in deze periode geen inspraakreacties zijn binnengekomen;

 

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening

 

Besluit:

 

de beheersverordening Lutten ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende beheersverordening;

Beheersverordening Lutten, verbeelding

 

Beheersverordening Lutten, regels

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 2 oktober 2012.

 

De raad voornoemd,

 

De voorzitter, De griffier,