Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Aanwijzingsbesluit muziek Kronenburg-Burg Matsersingel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit muziek Kronenburg-Burg Matsersingel
CiteertitelAanwijzingsbesluit muziek Kronenburg-Burg Matsersingel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem, art. 2.1.4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2006nieuwe regeling

27-06-2006

Arnhemse Koerier, 28-06-2006

CS/Kab/006/176

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit muziek Kronenburg-Burg Matsersingel

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ARNHEM,

 

Overwegende dat artikel 2.1.4.2, vierde lid, van de APV haar de bevoegdheid toekent gebieden aan tewijzen waar het op of aan de weg slechts is toegestaan muziek ten gehore te brengen indien en voorzover men zich daarbij houdt aan de in dat artikellid opgenomen voorwaarden;

 

gelet op het advies van de politie van februari 2006, waarin wordt beschreven dat rondom hetwinkelceritrurn Kronenburg, de parkeergarage en het Croydonplein door buurtbewoners structureeloverlast wordt ondervonden van straatmuzikanten;

 

gelet op genoemd artikel 2 1.4.2 van de APV en het advies van de politie van februari 2006;

 

BESLUIT:

1. het gebied gelegen tussen- en met inbegrip van de Kronenburgsingel en de BurgemeesterMatsersingel, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende plattegrond, aan te wijzen alsgebied waar het verboden is op of aan de weg muziek ten gehore te brengen indien men zichdaarbij niet houdt aan de in de APV opgenomen voorwaarden.

2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in de ArnhemseKoerier.