Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Aanwijzingsbesluit J van Doornplein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit J van Doornplein
CiteertitelAanwijzingsbesluit J van Doornplein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem, art. 5.1.11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2009nieuwe regeling

29-09-2009

Arnhemse koerier, 07-10-2009

2009.0.081.190

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit J van Doornplein

 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

overwegende,

dat het Johnny van Doornplein op dit moment niet de uitstraling heeft die een belangrijke entree naar de binnenstad zou moeten hebben;

dat ondanks de aanwezigheid van diverse stallingsmogelijkheden op en rond het plein, veel mensen hun (brom)fiets elders op het plein stallen;

dat dit een rommelig straatbeeld geeft en aanzien van het plein aantast;

dat het bovendien zorgt het voor overlast, vooral op de drukke dagen;

dat het college het aantal fietsstalmogelijkheden rond het plein recent verder heeft uitgebreid waardoor elke (brom)fietser zijn of haar rijwiel veilig, comfortabel en dicht bij de winkels kan stallen;

 

besluit:

 

het Johnny van Doornplein en omgeving, zoals op bijgevoegd kaartje (tekeningnummer 2009-GEO-02147) met arcering is aangegeven, aan te wijzen als plaats als bedoeld in artikel 5.1.11 van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

te bepalen dat dit besluit op 8 oktober 2009 in werking treedt.

Arnhem, 29 september 2009.