Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Besluit van het dagelijks bestuur tot het op de individuele medewerkers voor de periode van 1 januari tot 1 april 2013 van toepassing verklaren van de Arbeidsvoorwaarden, zoals die op 31 december 2012 golden in de gemeente waar deze medewerkers op 31 december 2012 werkzaam waren.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur tot het op de individuele medewerkers voor de periode van 1 januari tot 1 april 2013 van toepassing verklaren van de Arbeidsvoorwaarden, zoals die op 31 december 2012 golden in de gemeente waar deze medewerkers op 31 december 2012 werkzaam waren.
CiteertitelBesluit van het dagelijks bestuur tot het op de individuele medewerkers voor de periode van 1 januari tot 1 april 2013 van toepassing verklaren van de Arbeidsvoorwaarden, zoals die op 31 december 2012 golden in de gemeente waar deze medewerkers op 31 december 2012 werkzaam waren.
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201301-01-201301-04-2013Nieuwe regeling

18-12-2012

Publicatieblad 2013, nr. 9

7

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur tot het op de individuele medewerkers voor de periode van 1 januari tot 1 april 2013 van toepassing verklaren van de Arbeidsvoorwaarden, zoals die op 31 december 2012 golden in de gemeente waar deze medewerkersop 31 december 2012 werkzaam waren.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

Overwegende;

 • -

  dat voor de medewerkers van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen per 1 januari 2013 nog geen geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden is vastgesteld;

 • -

  dat in het Bijzonder Georganiseerd Overleg overeenstemming is bereikt over een sociaal plan dat voorziet in plaatsing van medewerkers in dienst van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen in de nieuwe organisatiestructuur in een functie per 1 april 2013;

 • -

  dat de medewerkers tot 1 april 2013 vooralsnog de functie blijven vervullen overeenkomstig hun functie op 31 december 2012 bij de gemeente Dinkelland respectievelijk de gemeente Tubbergen;

Gelet op;

De uitkomsten van het overleg in het Bijzonder Georganiseerd Overleg op 1 november 2012.

Besluit;

voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 april 2013 voor de individuele medewerkers van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen de arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing te verklaren zoals deze golden op 31 december 2012 in de gemeente Dinkelland respectievelijk de gemeente Tubbergen waar deze medewerker werkzaam was op 31 december 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering

van het dagelijks bestuur van 18 december 2012.

De secretarissen, De voorzitter,

Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. M.K.M. Stegers