Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Nota tijdelijk horecabeleid Stichtse Vecht 2013 

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota tijdelijk horecabeleid Stichtse Vecht 2013 
CiteertitelNota tijdelijk horecabeleid Stichtse Vecht 2013 
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleid vervangt het Horecabeleidsplan Breukelen 2005 , de Beleidsnota exploitatie en terrasvergunningen Maarssen en de Nota Horecabeleid (Loenen) .

Vanwege de invoering van de nieuwe Drank-en

Horecawet per 1 januari 2013 is nog geen nieuw horecabeleid vastgesteld. De nota houdt een tijdelijke voortzetting in van het bestaande

horecabeleid en geldt tot 31 december 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201301-01-201331-12-2013Nieuwe regeling

18-12-2012

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 17-01-2013

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota tijdelijk horecabeleid Stichtse Vecht 2013 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeneente Stichtse Vecht heeft in haar vergadering van 18 december 2012 besloten de  nota Conserverend horecabeleid Stichtse Vecht 2013  vast te stellen.