Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bodegraven-Reeuwijk 2012-2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bodegraven-Reeuwijk 2012-2016
CiteertitelVerbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bodegraven-Reeuwijk 2012-2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenteraad heeft bij besluit van 22 juni 2016 de looptijd van het plan verlengd tot 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 4.22

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2018Geharmoniseerd rioleringsplan

14-12-2011

Kijk op Reeuwijk 14 maart 2012

Z-11-04055

Tekst van de regeling

Intitulé

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bodegraven-Reeuwijk 2012-2016

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011;

 

gelet op de wettelijke taak om een verbreed gemeentelijk rioleringsplan op te stellen en de harmonisatie van de grondslag voor de rioolheffing;

 

besluit:

 

 • 1.

  vaststellen "Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bodegraven-Reeuwijk 2012 t/m 2016";

 • 2.

  vaststellen kostendekkingsplan met uitgangspunten;

 • 3.

  vaststellen heffingsgrondslag o.b.v. WOZ-waarde met voor "niet bedrijven"een maximum van € 540.000,- en een minimum van € 25.000,-;

 • 4.

  de gehanteerde afschrijvingstermijnen van het GRP als uitgangspunt hanteren voor het activabeleid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 14 december 2011.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp