Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Kadernota Grondbeleid 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKadernota Grondbeleid 2012
CiteertitelKadernota Grondbeleid 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpgrondbeleid
Externe bijlageKadernota Grondbeleid 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108, lid 1, juncto art. 147, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

12-12-2012

Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk 19 december 2012

Z-12-15602

Tekst van de regeling

Intitulé

Kadernota Grondbeleid 2012

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012;

 

gelet op de artikelen 108 lid 1 jo 147 lid 2 Gemeentewet;

 

besluit:

 

de Kadernota Grondbeleid 2012 vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 12 december 2012.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs

 

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp