Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Welstandsnota gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota gemeente Bodegraven-Reeuwijk
CiteertitelWelstandsnota gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpwelstand
Externe bijlageWelstandsnota Bodegraven-Reeuwijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 12a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201315-08-2017Nieuwe regeling

12-12-2012

Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk 19 december 2012

Z-12-15843

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012 inzake het vaststellen van een welstandsnota voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

overwegende, dat er in 2013 een oriëntatie op het nieuwe welstandsbeleid komt met als doel te komen tot een nieuwe welstandsnota;

 

dat de welstandsnota voor de gemeente Bodegraven d.d. 27 september 2007 en de welstandsnota gemeente Reeuwijk d.d. 24 mei 2004 ingevolge de Wet arhi (Wet algemene regels herindeling) vervallen met ingang van 1 januari 2013 en er derhalve een nieuwe welstandsnota vastgesteld moet worden om ook na 1 januari 2013 bouwplannen te kunnen toetsen aan redelijke eisen van welstand;

 

dat met het nemen van onderstaand besluit wordt uitgegaan van bestaand beleid, maar wordt voorkomen dat in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geen welstandsbeleid van toepassing is;

 

gelet op de artikelen 28 tot en met 31 van de Wet arhi en artikel 12a van de Woningwet;

 

besluit:

 

ingevolge de Wet arhi en de Woningwet de welstandsnota m.i.v. 1 januari 2013 vaststellen voor het grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waarbij:

 

  • 1.

    de welstandsnota van voormalig Bodegraven van toepassing wordt verklaard voor het grondgebied van de voormalige gemeente Bodegraven;

  • 2.

    de welstandsnota van voormalig Reeuwijk van toepassing wordt verklaard voor het grondgebied van de voormalige gemeente Reeuwijk;

  • 3.

    op nader moment inhoudelijk discussie wordt gevoerd over de welstandsnota / -commissie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 12 december 2012.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp