Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Aanwijzingsbesluit voor verzending van aanslagbiljetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor verzending van aanslagbiljetten
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor verzending van aanslagbiljetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 232, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

18-12-2012

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 19 december 2012

2012-028912

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor verzending van aanslagbiljetten

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

 

gelet op artikel 232, eerste lid, van de Gemeentewet;

 

besluit

vast te stellen het volgende besluit:

 

Voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 treden in plaats van de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (de invorderingsambtenaar):

 

Ten behoeve van de heffing van leges: de eenheidsmanagers en teammanagers, alsmede hun plaatsvervangers, van de met heffing van leges belaste eenheden;

 

Ten behoeve van de heffing van marktgeld: de eenheidsmanagers en teammanagers, alsmede hun plaatsvervangers, van de met de heffing van marktgelden belaste eenheden;

 

Ten behoeve van de heffing van begraafplaatsrechten: de eenheidsmanagers en teammanagers, alsmede hun plaatsvervangers, van de met de heffing van begraafplaatsrechten belaste eenheden;

 

en behoeve van de heffing van parkeerbelastingen: de als onbezoldigd

ambtenaar van gemeentelijke belastingen aangewezen medewerkers werkzaam bij de Eenheid Veiligheid en Recht, team Toezicht en handhaving openbare ruimte (T.H.O.R.).

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013 en vervangt het besluit van 1 april 1998.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college d.d. 18 december 2012

Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 19 december 2012

In werking getreden d.d. 1 januari 2013