Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Standwerkersreglement voor de gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStandwerkersreglement voor de gemeente Weert
CiteertitelStandwerkersreglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEconomische aangelegenheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160, lid 1
 2. Marktverordening voor de gemeente Weert, art. 3
 3. Algemene Wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

06-11-2012

Gemeenteblad, 19-12-2012

BW-005321

Tekst van de regeling

Intitulé

Standwerkersreglement voor de gemeente Weert

STANDWERKERSREGLEMENT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

gelet op artikel 160, eerste lid onder h, van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Marktverordening en ten behoeve van een ordelijk verloop van de markt(en) in het bijzonder ten aanzien van het standwerken;

besluit:

vast te stellen het Standwerkersreglement voor de gemeente Weert.

Artikel 1.
 • 1.

  De beschikbare standwerkersplaatsen worden een voor een via loting door de marktmeester, namens het college, toegewezen.

 • 2.

  De gegadigden voor een standwerkersplaats kunnen alleen aan de loting meedoen:

  • a.

   wanneer zij zich voor het hierna te noemen tijdstip op de eveneens hierna te noemen plaats hebben gemeld bij de marktmeester,

  • b.

   daarbij een geldig identiteitsbewijs en CRK-kaart tonen en

  • c.

   maximaal één product opgeven, dat zij wensen te verkopen.

 • 3.

  Voor de markt in Weert geldt als tijd en plaats: 09.00 uur en voor het pand Nieuwe Markt 7 (Hema);

 • 4.

  Samenloten door maximaal twee standwerkers met één product is mogelijk, mits dit voor de start van de loting aan de marktmeester is doorgegeven. Indien één van beide gegadigden ingeloot wordt, wordt de beschikbare standwerkersplaats aan beiden tegelijk toegewezen en de ander mag verder niet meer aan de loting deelnemen. Zij standwerken dan samen doch niet tegelijkertijd op de ene aan hen beide toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 2.
 • 1.

  Er worden niet meer dan twee standwerkersplaatsen met hetzelfde product toegewezen.

 • 2.

  Binnen één product zijn maximaal twee modellen mogelijk (dames- en herenmodel).

Artikel 3.

Een standwerkersplaats heeft een front van maximaal 3.00 m1 en een oppervlakte van maximaal 4.00 m2.

Artikel 4.

Het gebruik van meetwerktuigen, weegwerktuigen en prijskaarten is niet toegestaan.

Artikel 5.
 • 1.

  Uiterlijk om 10.00 uur op de markt in Weert moet de toegewezen standwerkersplaats zijn ingericht en de vergunninghouder aan het standwerken zijn.

 • 2.

  Wanneer de standwerker pauzeert moeten de producten op de standplaats zo zijn afgedekt dat zij niet zichtbaar zijn.

Artikel 6

In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de marktmeester en iedereen is verplicht om die beslissing na te leven.

Artikel 7.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013

Artikel 8.

Dit reglement wordt aangehaald als Standwerkersreglement.

Weert, 6 november 2012

Burgemeester en wethouders van Weert

M.H.F. Knaapen, A.A.M.M. Heijmans

gemeentesecretaris, burgemeester