Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Aansluiting bij Nationale ombudsman

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAansluiting bij Nationale ombudsman
CiteertitelAansluiting bij Nationale ombudsman
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 9.2
  2. Wet Nationale ombudsman

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201301-01-2013nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z -13-00342

Tekst van de regeling

Intitulé

Aansluiting bij Nationale ombudsman

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 29 november 2012;

gelet op gelet op titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Nationale ombudsman;

besluit:

de Nationale ombudsman vanaf 1 januari 2013 aan te wijzen als ombudsman voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.

 

de griffier,                                                   de voorzitter,

J. Mimpen                                                  C.A. Kleijwegt