Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Openbaarmaking nevenwerkzaamheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOpenbaarmaking nevenwerkzaamheden
CiteertitelOpenbaarmaking nevenwerkzaamheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

18-12-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Openbaarmaking nevenwerkzaamheden

 

 

Openbaarmaking nevenwerkzaamheden

Artikel 1

De verplichting voortkomend uit deze regeling is van toepassing op de functies als genoemd in bijlage 1.

Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden in het gemeentehuis, bij Team Communicatie, ter inzage te leggen.

Artikel 4

De opgave vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen

Artikel 5

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6

Jaarlijks zullen de betrokken functionarissen geattendeerd worden op het bestaan van deze regeling.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2010